Turistické zajímavosti v Maďarsku
Vyhledávání
  • Památky
     
arrow
Turistické regiony Města a obce

Památky v Maďarsku

Ubytování v Maďarsku
Zobrazit mapu
Památky Maďarsko Mapa

Přehled turistických zajímavostí v Maďarsku

Piaristický kostel - Veszprém Veszprém

Piaristický kostel - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí )

Další pozoruhodnou stavbou Hradní ulice je Piaristický kostel. Klasicistní budova byla postavena v r. 1828-1836. Její věž je dvoupatrová, přesto je nejnižším kostelem Hradu. Na stěně se nachází nadpis MMT, je to zkratka řeckého textu: Mária, matka Boha. Obraz hlavního oltáře je památkou sv. Imricha, boční oltáře znázorňují svatých piaristů. Adresa: Vár u. 12-14., H-8200 Veszprém Telefon: +36 88 426088 Otevírací doba: 2. květen - 15. říjen: 10:00-17:00 hod., v pondělí zavřeno

Požární věž - Sopron Sopron

Požární věž - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Požární věž je symbolem města Sopron. Spodní válcová část byla postavena na římských základech, od 13. stol. sloužila jako bránové věž severního křídla městské hradby. Dnešní podobu s okružním barokním balkonem a helmovitou věží získal po požáru v roce 1676. Stráž věže měla mimořádně důležitou roli: kontrolovala město a jeho okolí, signalizovala místo a směr požáru, přes den barevnými zástavami, během noci s lucernami. Také upozorňovala obyvatele města na příchod vojáků nebo na pohyb vozů s cizím vínem. Požární věž je symbolem...

Radnice - Sopron Sopron

Radnice - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Předchůdce dnešní radnice stál na místě středověkých budov. Podobně jako i městskou věž, i městská radnice byla značně poškozena v požáru r. 1676. Stará radnice byla koncem 19. stol. zbourána, na jejím místě byla postavena v r. 1895 nová budova radnice v dnešní podobě v eklektickém stylu. Na prvním patře se nachází městský archiv, jedna z nejbohatších městských sbírek země (asi 5000 středověkých písemností). Její vyřezávaná brána (1782) je jedinou zachovalou vzpomínkou na starou radnici. Slavnostní sálu zdobí nástěnné malby šoproňského...

Storno dům - Sopron Sopron

Storno dům - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Tento barokní palácovitý rožní dům je asi nejkrásnější budovou města Sopron, opravdovým drahokamem hlavního náměstí. V 15. stol. byl ve vlastnictví rodiny Haberleiterovcov, která v zimě r. 1482-83 hostila také krále Matyáše Korvína, kdy obléhal Vídeň. V 18. stol. se majiteli domu stala rodina Festetics, v tomto období získal dům dnešní podobu. Rodina Stornovcov koupila budovu v roce 1872. Jeho hostem byla i Franz Liszt, který zde koncertoval v letech 1840 a 1881. Charakteristickým rysem domu je dvoupodlažní, bohatě zdobený, oblý, uzavřených jednotlivými...

Bazilika - Győr Győr

Bazilika - Győr

Győr (Region: Zadunají )

Gyõrske biskupství založil král István I. (Štefan Svatý) v prvním desetiletí svého panování (1000-1038). I základy győrskej Baziliky byly položeny v těch časech. Prameny již na konci 11. století píšu o trojlodní chrám s vyvýšenou svatyni. První věže postavili v časech biskupa Omoděj (1257-1267). Koncem 14. století dal biskup János Hédervár (1386-1415) postavit v jižní části chrámu gotickou kapli, kde se dnes nachází hermovka svatého Lászla a náhrobek biskupa blahořečení Vilmos Apor. Požár po bitvě u Moháče (1526) zničil jednu z kostelních...

Radnice - Győr Győr

Radnice - Győr

Győr (Region: Zadunají )

Radnice s typickou, vyvýšenou střední věží je pravděpodobně nejznámější budovou města. Eklektický komplex byl postaven v r. 1896-1898 podle plánů architekta Jenő Hübner. Průčelí zvýrazňuje volně vystupující věž, kterou jeho stavitel naplánoval místo demolici požární věže. Důkladně naplánoval i interiér a jednotlivé místnosti budovy. Z prostorné vstupní haly vychází honosné schodiště do slavnostního sálu, auly. Je to místem pro zasedání městských radních ale i krásných koncertů na varhaně, který byl přemístěn z Akademie muzických...

Mariánský sloup - Győr Győr

Mariánský sloup - Győr

Győr (Region: Zadunají )

Mariánský sloup dal postavit győrsky biskup Lipót Kollonich v r. 1686 na památku osvobození Budína od Turků. Čtyři vysoké barokní sochy zobrazují Istvána I. (Svatého Štěpána), Jana Křtitele, svatého Antonína z Padovy a patrona Rakouska, svatého Leopolda. Panna Maria, patronka Uherska, stojí na vysokém ověnčeném sloupu s hlavami andělů, na hlavě má uherskou korunu a na rukou malého Ježíška. Adresa: Széchenyi tér, Győr

Socha archy úmluvy - Győr Győr

Socha archy úmluvy - Győr

Győr (Region: Zadunají )

Socha monstrance na Gutenbergova náměstí je jednou z nejkrásnějších památek gyõrskeho baroka. V r. 1729 jistý voják, obviněn z bigamie, používání falešného jména a Dezerce se schoval v jezuitském klášteře. Klášter obklíčili vojáci. V zájmu zrušení blokády se biskup pokusil převést uprchlíka do biskupského hradu. Při procesí na Boží tělo vojáci poznali svého druha oblečeného za ministranta a ozbrojenci přepadli procesí. Během bitvy monstrance vypadla z knězových rukou a rozbila se. Památník dal postavit v r. 1731 král Károly III. na zadostiučinění...

Kalvárie - Győr Győr

Kalvárie - Győr

Győr (Region: Zadunají )

Vršek, kde byl kdysi keltský, později římský hřbitov. Zde postavili v 12-13. stol. kostel proboštství pojmenován po svatém Albertu. Kostel se zničil v 16. stol. při tureckých nájezdech. V 17. stol. zde vojenské úřady daly postavit šibenici. Na začátku 18. stol. jezuité vytvořili Kalvárii. Na vršek vedou široké schody až ke kříži ukřižovaného Krista a dvou lotrovskou. U nohou Golgoty stojí barokní kaple, které navrhl Atanasius Wittwer. Sedm zastavení připomínající Ježíšova muka dokončili podél ulice Kalvárie v roce 1722. Adresa: Kalvárie u. , H-9024...

Socha Svaté Trojice - Sopron Sopron

Socha Svaté Trojice - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Socha Svaté Trojice je výjimečným dílem barokního sochařství. Byla postavena v r. 1695-1701 na znamení díků Jakab Löwenburga a jeho manželky Katalin Thököly, že unikli morové epidemii. Její tvůrce zůstal v anonymitě. Jeho piedestal skládá ze tří čtvercových hranolů, na nichž stojí zakladatelé a jejich svatí patroni. Stočený sloup zdobí mezi květinovou výzdobou vznášející se andělé. Na vrcholu sloupu trůní sousoší Svaté Trojice. Socha krásně harmonizuje s ostatními památkami náměstí. Adresa: Fő tér (Hlavní náměstí), H-9400 Sopron

Hradní obvod - Sopron Sopron

Hradní obvod - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Hradní obvod v Soproně byl vybudován ve tvaru půlkruhu oblouku, tvoří ho systém ulic a náměstí vedle bývalé hradní příkopu. Jeho vnitřní Domorád kopíruje městské hradby. Na místě středověkých tržních stánků byly od 18. stol. postupně vybudováno domy v barokním a rokokovém slohu. Vnější Domorád vzniklo ve středověku, nachází se zde množství obytných domů v barokním, rokokovém a klasicistním slohu. V hradním obvodu se dnes nacházejí nejelegantněji prodejny a obchody. Zpět na popis města Sopron

Mariánský sloup - Sopron Sopron

Mariánský sloup - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Mariánský sloup byl postaven na místě středověkého kostela Panny Marie, který byl zbořen v r. 1632. Důvodem demolice byly obavy, že se může dostat do rukou Turků, kteří by z jeho věže mohli střílet do hradu. Architektem památky je Andreas Altomonte, autorem vídeňský sochař Jakob Schletterer. Na osmiboká pódium vede 8 schodů. Na vyvýšeném piedestalu byly umístěny reliéfy znázorňující biblické výjevy. Z tohoto piedestalu vystupuje Korintský sloup, na kterém stojí socha Marie. Adresa: Ulice Grabenrunde, Sopron

Lékárenské muzeum (Patika Muzeum) - Sopron Sopron

Lékárenské muzeum (Patika Muzeum) - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

První opatření v Maďarsku spojené s ochranou památky je spojeno s tímto domem. Během panování krále Lajos II. chtěla městská rada zbourat tento dům, aby zvětšila prostranství. Král odmítl vydat povolení s odůvodněním, že by to narušilo harmonickou krásu náměstí. V budově fungovala od poloviny 17. stol. lékárna Anděl (Angyal patika), od této doby ji obývaly rodiny farmaceutů a lékařů. Asi nejznámějším byl lékař-meteorolog Ádám Gens (167-1720), který objevil vliv počasí a front na lidský organismus. Budova byla do přestavby v r. 1850 arkádovým...

Dům Fabricius - Sopron Sopron

Dům Fabricius - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Zajímavostí budovy je, že archeologové našli pod domem pozůstatky římských lázní. V 14. stol. stáli na pozemku 2 domy, zadní budova byla v té době 2-patrové. Její gotická sál je překrásná, vzácná je i dvorní loggie ze dne 17. stol. a gotická a barokní sklep zadního traktu. Majitelé budovy byly stále majetní a vysoce vážení občané a obchodníci. Pojmenování dostal po bývalém starostovi a soudci města (Endre Fabricius), který ho koupil v r. 1806. Byl přítelem Sándora Petőfiho, který kdy uprchl z kasárna, v tomto domě se převlékal na koncert Franze...

Generálův dům (Lacknerův dům) - Sopron Sopron

Generálův dům (Lacknerův dům) - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Budova pocházející ze středověku byla v 17. stol. majetkem Kristófa Lacknera, primátora města. V tomto období bylo vybudováno hlavní průčelí, klasicistní balkon byla přistavěna v r. 1830. Ve dvoře s loggií se nachází středověká obytná věž, pod přízemními arkádami jsou instalovány kamenné artefakty. Krištof Lackner poručit dům městu, byly v něm ubytováni velitelé vojenské posádky. Proto ho dnes volají Lacknerův nebo generálův dům. Adresa: Fő tér 7. (Hlavní nám.), Šoproň Telefon: +36 (0) 99 311327

Palác Esterházyů (Hornické muzeum) - Sopron Sopron

Palác Esterházyů (Hornické muzeum) - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Mezi množstvím městských muzeí je Hornické muzeum skutečnou perlou. Výstava historie hornictví je nejrozsáhlejší hornickou výstavou v zemi. Palác Esterházyovcov je hodným prostorem pro mimořádně vzácnou sbírku. Po návštěvě muzea si návštěvníci rádi odpočinou v Baštová zahradě s malým hudebním pavilonem, nacházející se za budovou při bývalých městských hradbách. Výstava s tématem více-stoletého hornictví drahých kovů získala v r. 2001 ocenění "Muzeum roku". Otevírací doba: duben - říjen - 10:00-18:00, listopad - březen - 10:00-16:00,...

Biskupský hrad a Biskupský palác - Győr Győr

Biskupský hrad a Biskupský palác - Győr

Győr (Region: Zadunají )

V základech hradu se našly stopy římských budov. Nejstarší částí je spodní polovina hradní věže, takzvaná úniková chodba ze 14. století a místnost s křížovou klenbou, která se na ni napojuje. Gotická kaple ve východním rohu, kterou dal přistavět v r. 1481-1486 biskup Orbán Dóczy, je vzácným příkladem patrových hradních kaplí. Po bitvě u Moháče (1526) se hrad dostal do rukou hradních kapitánů. Pro hrozící turecké nebezpečí ho soustavně fortifikovali. Nejrozsáhlejší úpravy provedli v r. 1561-1575 podle plánů Itala Pietra Ferrabosco. Přesto však...

Stará synagoga - Sopron Sopron

Stará synagoga - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Kaple středověké židovské obce pocházející z 13. stol. fungovala do r. 1526. V následujícím období byla několikrát přestavěna. Do budovy se dostaneme přes kamennou bránu z 18. stol., po levé straně je vchod do bývalého špitálu. Přes středověkou chodbu vede cesta do velké kaple, do ženské synagogy a rituální lázně. přes gotickou bránu se dostaneme do velkého sálu, v jejím středu stojí stůl pro čtení tóry. Výstava instalovaná v uzavřeném chóru na poschodí představuje život židů ve středověkém Šoproně. Adresa: Új u. 22, H-9400 Sopron Telefón:...

Eggenbergův dům - Sopron Sopron

Eggenbergův dům - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Eggenbergův dům byl postaven na středověkých základech v 17. stol. v pozdně-renesančním slohu. Koupila ho vdova knížete Jánose Eggenberg v r. 1674. Když během protireformace odebrali šoproňská evangelíků kostely, kněžna, jako příbuzná Braniborsko hraběte dostala povolení, aby ve dvoře jejího domu celebrovali bohoslužby. Nad branou je umístěn erb rodiny Brandenburgovcov. Ve dvoře s loggiou byla instalována kazatelna zdobená s erbem rodiny Hohenzollernů. Adresa: Szent György utca 12., Sopron Telefon: +36 (0) 99 323407

Bazilika - Ostřihom Ostrihom

Bazilika - Ostřihom

Ostrihom (Region: Střední Zadunají )

Ostřihomská bazilika je po bazilika sv. Petra (Řím) a sv. Pavla (Londýn) třetím největším kostelem v Evropě. Rozprostírá se na ploše 5 660 m2 čím je největší sakrální stavbou v Maďarsku a zároveň nejvyšší památkou země. Vysvětlená byla 31. srpna 1856, ještě před dokončením výstavby. S výstavbou centra maďarské katolické církve se začalo v r. 1822, na základě plánů Sándora Rudnaya, na hradním vrchu, na starých základech bývalého královského hradu. Ceremonie se zúčastnil i František Josef, z této příležitosti komponoval Franz Liszt Ostrihomská...

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte. Viac informácií
Používaním tohto webu tiež súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov vyplývajúce z najnovšieho nariadenia EÚ - GDPR. Souhlasím