Turistické zajímavosti v Maďarsku

Turistické zajímavosti Sopron

Ubytování Sopron
Zobrazit mapu
Sopron Mapa

Přehled turistických zajímavostí Sopron, Maďarsko

Požární věž - Sopron Sopron

Požární věž - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Požární věž je symbolem města Sopron. Spodní válcová část byla postavena na římských základech, od 13. stol. sloužila jako bránové věž severního křídla městské hradby. Dnešní podobu s okružním barokním balkonem a helmovitou věží získal po požáru v roce 1676. Stráž věže měla mimořádně důležitou roli: kontrolovala město a jeho okolí, signalizovala místo a směr požáru, přes den barevnými zástavami, během noci s lucernami. Také upozorňovala obyvatele města na příchod vojáků nebo na pohyb vozů s cizím vínem. Požární věž je symbolem...

Radnice - Sopron Sopron

Radnice - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Předchůdce dnešní radnice stál na místě středověkých budov. Podobně jako i městskou věž, i městská radnice byla značně poškozena v požáru r. 1676. Stará radnice byla koncem 19. stol. zbourána, na jejím místě byla postavena v r. 1895 nová budova radnice v dnešní podobě v eklektickém stylu. Na prvním patře se nachází městský archiv, jedna z nejbohatších městských sbírek země (asi 5000 středověkých písemností). Její vyřezávaná brána (1782) je jedinou zachovalou vzpomínkou na starou radnici. Slavnostní sálu zdobí nástěnné malby šoproňského...

Storno dům - Sopron Sopron

Storno dům - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Tento barokní palácovitý rožní dům je asi nejkrásnější budovou města Sopron, opravdovým drahokamem hlavního náměstí. V 15. stol. byl ve vlastnictví rodiny Haberleiterovcov, která v zimě r. 1482-83 hostila také krále Matyáše Korvína, kdy obléhal Vídeň. V 18. stol. se majiteli domu stala rodina Festetics, v tomto období získal dům dnešní podobu. Rodina Stornovcov koupila budovu v roce 1872. Jeho hostem byla i Franz Liszt, který zde koncertoval v letech 1840 a 1881. Charakteristickým rysem domu je dvoupodlažní, bohatě zdobený, oblý, uzavřených jednotlivými...

Kozí kostel - Sopron Sopron

Kozí kostel - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Františkáni žijící ve městě Sopron postavili první klášter ve středu města. Následně byl kolem roku 1280 postaven jejich první kostel, jeden z nejkrásnějších gotických staveb Maďarska. II. Jozef v roce 1787 zrušil rád, Kozí kostel (lidový název) se stal majetkem benediktinského řádu. Mezi jeho stěnami korunovali i králů a královny a byl i místem konání pozemských sněmů. Jeho jemně tvarovaná věž je dominantou hlavního náměstí. Fresky, zdobené okna a výjimečná kapistránska kazatelna představují mimořádnou materiální a uměleckou hodnotu. Adresa:...

Socha Svaté Trojice - Sopron Sopron

Socha Svaté Trojice - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Socha Svaté Trojice je výjimečným dílem barokního sochařství. Byla postavena v r. 1695-1701 na znamení díků Jakab Löwenburga a jeho manželky Katalin Thököly, že unikli morové epidemii. Její tvůrce zůstal v anonymitě. Jeho piedestal skládá ze tří čtvercových hranolů, na nichž stojí zakladatelé a jejich svatí patroni. Stočený sloup zdobí mezi květinovou výzdobou vznášející se andělé. Na vrcholu sloupu trůní sousoší Svaté Trojice. Socha krásně harmonizuje s ostatními památkami náměstí. Adresa: Fő tér (Hlavní náměstí), H-9400 Sopron

Kostel uršulíniek - Sopron Sopron

Kostel uršulíniek - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Neogotický kostel patří mezi nejvzácnější stavební památky 19. století. Jeho 8-hraná věž je 32 m vysoká. Kostel postavil architekt Nándor Handler v r. 1861-1864. Bývalý klášter a škola spojené s kostelem tvoří komplex budov. Jsou také dílem Handler. Před kostelem stojí studna Marie z 18. stol. Studna stála původně na dvoře františkánského, pozdější benediktinského kláštera, na dnešním místě stojí jen od r. 1930. Adresa: Orsolya tér 2., H-9400 Sopron

Hradní obvod - Sopron Sopron

Hradní obvod - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Hradní obvod v Soproně byl vybudován ve tvaru půlkruhu oblouku, tvoří ho systém ulic a náměstí vedle bývalé hradní příkopu. Jeho vnitřní Domorád kopíruje městské hradby. Na místě středověkých tržních stánků byly od 18. stol. postupně vybudováno domy v barokním a rokokovém slohu. Vnější Domorád vzniklo ve středověku, nachází se zde množství obytných domů v barokním, rokokovém a klasicistním slohu. V hradním obvodu se dnes nacházejí nejelegantněji prodejny a obchody. Zpět na popis města Sopron

Mariánský sloup - Sopron Sopron

Mariánský sloup - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Mariánský sloup byl postaven na místě středověkého kostela Panny Marie, který byl zbořen v r. 1632. Důvodem demolice byly obavy, že se může dostat do rukou Turků, kteří by z jeho věže mohli střílet do hradu. Architektem památky je Andreas Altomonte, autorem vídeňský sochař Jakob Schletterer. Na osmiboká pódium vede 8 schodů. Na vyvýšeném piedestalu byly umístěny reliéfy znázorňující biblické výjevy. Z tohoto piedestalu vystupuje Korintský sloup, na kterém stojí socha Marie. Adresa: Ulice Grabenrunde, Sopron

Lékárenské muzeum (Patika Muzeum) - Sopron Sopron

Lékárenské muzeum (Patika Muzeum) - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

První opatření v Maďarsku spojené s ochranou památky je spojeno s tímto domem. Během panování krále Lajos II. chtěla městská rada zbourat tento dům, aby zvětšila prostranství. Král odmítl vydat povolení s odůvodněním, že by to narušilo harmonickou krásu náměstí. V budově fungovala od poloviny 17. stol. lékárna Anděl (Angyal patika), od této doby ji obývaly rodiny farmaceutů a lékařů. Asi nejznámějším byl lékař-meteorolog Ádám Gens (167-1720), který objevil vliv počasí a front na lidský organismus. Budova byla do přestavby v r. 1850 arkádovým...

Dům Fabricius - Sopron Sopron

Dům Fabricius - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Zajímavostí budovy je, že archeologové našli pod domem pozůstatky římských lázní. V 14. stol. stáli na pozemku 2 domy, zadní budova byla v té době 2-patrové. Její gotická sál je překrásná, vzácná je i dvorní loggie ze dne 17. stol. a gotická a barokní sklep zadního traktu. Majitelé budovy byly stále majetní a vysoce vážení občané a obchodníci. Pojmenování dostal po bývalém starostovi a soudci města (Endre Fabricius), který ho koupil v r. 1806. Byl přítelem Sándora Petőfiho, který kdy uprchl z kasárna, v tomto domě se převlékal na koncert Franze...

Generálův dům (Lacknerův dům) - Sopron Sopron

Generálův dům (Lacknerův dům) - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Budova pocházející ze středověku byla v 17. stol. majetkem Kristófa Lacknera, primátora města. V tomto období bylo vybudováno hlavní průčelí, klasicistní balkon byla přistavěna v r. 1830. Ve dvoře s loggií se nachází středověká obytná věž, pod přízemními arkádami jsou instalovány kamenné artefakty. Krištof Lackner poručit dům městu, byly v něm ubytováni velitelé vojenské posádky. Proto ho dnes volají Lacknerův nebo generálův dům. Adresa: Fő tér 7. (Hlavní nám.), Šoproň Telefon: +36 (0) 99 311327

Palác Esterházyů (Hornické muzeum) - Sopron Sopron

Palác Esterházyů (Hornické muzeum) - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Mezi množstvím městských muzeí je Hornické muzeum skutečnou perlou. Výstava historie hornictví je nejrozsáhlejší hornickou výstavou v zemi. Palác Esterházyovcov je hodným prostorem pro mimořádně vzácnou sbírku. Po návštěvě muzea si návštěvníci rádi odpočinou v Baštová zahradě s malým hudebním pavilonem, nacházející se za budovou při bývalých městských hradbách. Výstava s tématem více-stoletého hornictví drahých kovů získala v r. 2001 ocenění "Muzeum roku". Otevírací doba: duben - říjen - 10:00-18:00, listopad - březen - 10:00-16:00,...

Evangelický kostel - Sopron Sopron

Evangelický kostel - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Evangelický kostel byl postaven v r. 1782-1783 v pozdně slohu. Jeho 82 m vysoká věž v neorománský slohu je o 80 let mladší. Trojlodní prostor lemuje dvoupodlažní chór. Pozlacený oltář pochází z kláštera Kahlenberg u Vídně, oltářní obraz namaloval Vince Fischer. Krásné vyřezávaná kazatelna je dílem místního truhláře, Matyáše Langa. Romantická křtitelnice pochází z r. 1860. Na organu z r. 1884 se pravidelně organizují varhanová koncerty Adresa: Templom u. 10., Sopron Telefón: +36 (0)99 523002

Kostel sv. Juraja - Sopron Sopron

Kostel sv. Juraja - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Kostel Sv. Juraje byl postaven v r. 1680-1430 v gotickém slohu. Po požáru v r. 1676 byl přestavěn v barokním slohu. Na místě původní, zřícené věže postavili Eklektickou věž v r. 1882. Kostel, který sloužil od 16. stol. protestantům se v r. 1674 stal majetkem jezuitů. Štuky bočních stěn a stropu sestavil Pietro Antonio Conti na počátku 18. stol. Hlavní oltářní obraz namaloval Martin Altomonte, oltářní obrazy bočních kaplí namalovali István Dorfmeister, István Schaller a starší Ferenc Storno. Autorem nástěnných maleb bočních kaplí je Kázmér Wosinski. Adresa:...

Stará synagoga - Sopron Sopron

Stará synagoga - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Kaple středověké židovské obce pocházející z 13. stol. fungovala do r. 1526. V následujícím období byla několikrát přestavěna. Do budovy se dostaneme přes kamennou bránu z 18. stol., po levé straně je vchod do bývalého špitálu. Přes středověkou chodbu vede cesta do velké kaple, do ženské synagogy a rituální lázně. přes gotickou bránu se dostaneme do velkého sálu, v jejím středu stojí stůl pro čtení tóry. Výstava instalovaná v uzavřeném chóru na poschodí představuje život židů ve středověkém Šoproně. Adresa: Új u. 22, H-9400 Sopron Telefón:...

Kostel karmelitániek - Sopron Sopron

Kostel karmelitániek - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Ke kostelu vedou schody lemované sochami svatých, pocházejí z 18. stol. Kostel byl postaven v 15. stol. jeho klášter o něco později. Původně patřil Pavlínou. Karmelitánky převzali klášter na konci 19. stol. a přestavěli ho spolu i s kostelem. Průčelí bylo přestavěno v barokním slohu v 18. stol. Před nedávnem byly objeveny středověké fresky. Hlavní oltářní obraz, tzv.. "Černá Madona" je kopií z Czestochowa. Adresa: Bécsi kapu tér, Sopron Telefón: +36 (0)96 311681

Zettl-Langerova sbírka - Sopron Sopron

Zettl-Langerova sbírka - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Slavnou soukromou sbírku založil Gusztáv Zettl, přítel ml. Ference Storno-a. Dům dnes obývají jeho potomci a představují návštěvníkům mimořádně bohatou sbírku. Nejcennějšími artefakty jsou cechovní památky, římské nálezy, vzácné porcelán, Habánské džbány, cínové nádobí, zbraně. Neméně vzácné jsou i barokní sochy znázorňující roční období, obrazy od světoznámých malířů Dorfmeister, Veronese, Courtois a originály rytiny od Rembrandta és Dürera. Adresa: Balf út 11., Sopron Telefon / fax: +36 (0) 99 311136 Otevírací doba: listopad-březen:...

Kostel sv. Michala - Sopron Sopron

Kostel sv. Michala - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Výstavbou Kostela sv. Michala začaly v 13. stol. Stavba trvala několik století a byla ukončena v 15. stol. v gotickém slohu. Jeho 48 m vysoká věž vystupuje z panoramatu města. Boční stany jsou posíleny opěrnými pilíři. Vnitřní prostor kostela je rozdělen 4 monumentálními páry sloupů na 3 lodě. Neogotický křídlový hlavní oltář naplánoval st. Storno Ferenc. Autorem starého oltářního obrazu je malíř Bartholomeus Altomonte. Nejvzácnějším artefaktem kostela je ze dřeva vyřezaná socha Madony. Adresa: Szent Mihály út, Sopron Telefón: +36 (0)99 508080...

Eggenbergův dům - Sopron Sopron

Eggenbergův dům - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Eggenbergův dům byl postaven na středověkých základech v 17. stol. v pozdně-renesančním slohu. Koupila ho vdova knížete Jánose Eggenberg v r. 1674. Když během protireformace odebrali šoproňská evangelíků kostely, kněžna, jako příbuzná Braniborsko hraběte dostala povolení, aby ve dvoře jejího domu celebrovali bohoslužby. Nad branou je umístěn erb rodiny Brandenburgovcov. Ve dvoře s loggiou byla instalována kazatelna zdobená s erbem rodiny Hohenzollernů. Adresa: Szent György utca 12., Sopron Telefon: +36 (0) 99 323407

Bobova dráha - Sopron Sopron

Bobova dráha - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Pouštět se sám nebo ve dvojici po 750 m dlouhém úseku, plného zatáček a serpentin, je skutečně nezapomenutelný zážitek pro mladé, rodiny, skupiny ale i pro dříve narozené. Rychlost si regulujete podle vlastního uvážení a odvážnosti. Děti očekávají houpačky, skluzavky a pískoviště. O Váš hlad a žízeň se postará bobový bufet.  Otevírací doba   Pracovní dny Dny pracovního klidu, svátky leden, únor zavřeno 11:00-16:00 březen zavřeno 10:00-17:00 duben 10:00-17:00 10:00-18:00 květen 10:00-18:00 10:00-19:00 červen,...

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte. Viac informácií
Používaním tohto webu tiež súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov vyplývajúce z najnovšieho nariadenia EÚ - GDPR. Souhlasím