Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Internetová stránka: www.wellnesstips.cz
Provozovatel služby: HEPEX-Slovakia, spol s r.о. Rozmarínová 22, 945 01 Komárno
Tel. kontakt: +421 35 77 13 149
Email: info@wellnesstips.sk

Děkujeme Vám, že jste navštívili naši webovou stránku. Naše společnost respektuje Vaše právo na soukromí ve světě internetu při používání naší webové stránky a při elektronické komunikaci s námi. Zavedli jsme všechna nezbytná opatření pro bezpečné uchování všech Vašich osobních údajů, které nám poskytnete..

Naše společnost je zodpovědná za zpracování Vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy platnými pro Slovenskou republiku. Pracujeme pouze s těmi osobními údaji, které nám Vy poskytnete, nebo které jsou potřebné k poskytnutí našich služeb. Shromažďujeme pouze ty údaje, které vyplývají ze Zákona č. 18/2018 S.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem zpracovaných údajů jsou výlučně: jméno, příjmení a adresa poštovní nebo e-mailová, případně telefonní číslo dotyčné osoby. Osobním údajem je jakákoliv informace, která se vztahuje k fyzické osobě a jsme schopni na základě těchto informací fyzickou osobu identifikovat.

Ujišťujeme Vás, že jsme přijali veškerá opatření nezbytná pro zachování ochrany a bezpečnosti údajů, které nám poskytujete, jako:

• Přijímáme veškerá nezbytná opatření pro uchování tajnosti a bezpečnosti Vašich osobních údajů
• Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze oprávněné osoby naší společnosti
• Všichni oprávnění zaměstnanci naší společnosti, kteří mají přístup k Vašim osobním údajům, musí dodržovat zásady ochrany osobních údajů
• Pro zaručení ochrany Vašich osobních údajů naší společností udržujeme bezpečné IT prostředí a máme přijata nezbytná opatření k zamezení úniku osobních údajů, které od Vás získáváme a zpracováváme
• Vaše osobní údaje se zpracovávají pouze pro účely, pro které jste je poskytli naší společnosti
• Naše společnost nebude nikdy sdílet vaše osobní údaje s žádnou společností
• Vaše údaje můžeme poskytnout státním orgánům a soudním orgánům, pokud to vyžaduje příslušný zákon
• V případě úniku nebo krádeže osobních údajů je naše společnost povinna informovat Úřad na ochranu osobních údajů, nejpozději do 72 hodin od zjištění úniku.

Naše společnost ukládá a uchovává osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím
webu, ve svých databázích tak dlouho jak je přiměřeně nutné. To znamená, že Vaše osobní údaje uchováváme přiměřenou dobu poté, co přestanete používat služby naší společnosti nebo používat náš web. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje vymazány ze všech našich systémů.

Zásady ochrany osobních údajů Vám poskytnou všechny potřebné informace, abyste se mohli
rozhodnout, zda chcete používat naši webovou stránku a poskytnout Vaše osobní údaje naší
společnosti.

Při prohlížení této webové stránky a při elektronické komunikaci s námi potvrzujete a dáváte svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Máte právo, souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Práva dotčené osoby - Zákon č. 18/2018 S.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat:

• Potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané
• Přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje ke zpracování
• Seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
• Opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
• Likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil
• Likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona
• Blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby

Při prohlížení této webové stránky a při elektronické komunikaci s námi potvrzujete a dáváte
svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Máte právo, souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

V případě dalších dotazů, týkajících se Vašich osobních údajů a Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na výše uvedené poštovní nebo e-mailové adrese, rádi Vám pomůžeme s případnými dotazy.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte. Viac informácií
Používaním tohto webu tiež súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov vyplývajúce z najnovšieho nariadenia EÚ - GDPR. Souhlasím