Turistické zajímavosti v Maďarsku

Turistické zajímavosti Fertőszéplak

Ubytování Fertőszéplak
Zobrazit mapu
Fertőszéplak Mapa

Přehled turistických zajímavostí Fertőszéplak, Maďarsko

Neziderské jezero – kulturní oblast - Fertőszéplak Fertőszéplak

Neziderské jezero – kulturní oblast - Fertőszéplak

Fertőszéplak (Region: Zadunají )

Neziderské jezero zapsáno do seznamu kulturního dědictví UNESCO od roku 2001 jako společný rakousko-maďarský zápis. Okolí jezera je již 8000 let místem setkání různých kultur, které se vytvořilo díky evoluční symbióze, aktivitou člověka a zeměpisného okolí. Oblast, kromě přírodních krás, nabízí i kulturní pozoruhodnosti a venkovskou architekturu. Několik kaštieľov z 18.-19. st. a 3 / 4 jezera se nachází na území Rakouska, ale neovlivňuje to přírodu a jedinečnost této oblasti. Kromě klimatických podmínek ovlivňuje rozmanitost oblasti i vysoký...Prohlédněte si turistické zajímavosti v blízkém okolí:

Vzdálenost: 3.22km
Zámek Esterházyovců - Fertőd Fertőd

Zámek Esterházyovců - Fertőd

Fertőd (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Co může císař, můžu i já! V duchu této věty byl vybudován největší a nejpompéznější barokně-rokokový zámeček země, obklopeno trstinovitou bažinou Neziderského jezera, bohatou na zvěř. Vybudování komplexu přezdívaného i maďarský Versailles a jeho zlatá doba je spojena osobou prince Mikuláše Esterházyho. Zámek stavěl od roku 1762 až do své smrti v roce 1790, aby vbudoval rezidenci srovnatelnou královským dvorem. Bujaré oslavy byly na denním pořádku. Hosty...

Vzdálenost: 7.98km
Vodní mlýn - Röjtökmuzsaj Röjtökmuzsaj

Vodní mlýn - Röjtökmuzsaj

Röjtökmuzsaj (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Vzdálenost: 13.88km
Zámek Széchenyiovců - Nagycenk Nagycenk

Zámek Széchenyiovců - Nagycenk

Nagycenk (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Malá osada Nagycenk se nachází v blízkosti rakouských hranic, na cestě mezi Budapeští a Sopron. Na začátku 18. století se stal Cenk majetkem rodu Széchenyiovcov. Výstavbu komplexu barokního zámku zahájil hrabě Antal Széchenyi kolem roku 1750. Později ho dal přestavět hrabě Ferenc Széchenyi, zakladatel maďarského Národního muzea, který nařídil zámek rozšířit o klasicistické průčelí. Jeho syn István byl vychováván v osvícenské duchu. Jeho životním cílem...

Vzdálenost: 24.09km
Kostel karmelitániek - Sopron Sopron

Kostel karmelitániek - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Ke kostelu vedou schody lemované sochami svatých, pocházejí z 18. stol. Kostel byl postaven v 15. stol. jeho klášter o něco později. Původně patřil Pavlínou. Karmelitánky převzali klášter na konci 19. stol. a přestavěli ho spolu i s kostelem. Průčelí bylo přestavěno v barokním slohu v 18. stol. Před nedávnem byly objeveny středověké fresky. Hlavní oltářní obraz, tzv.. "Černá Madona" je kopií z Czestochowa. Adresa: Bécsi kapu tér, Sopron Telefón:...

Vzdálenost: 27.47km
Zettl-Langerova sbírka - Sopron Sopron

Zettl-Langerova sbírka - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Slavnou soukromou sbírku založil Gusztáv Zettl, přítel ml. Ference Storno-a. Dům dnes obývají jeho potomci a představují návštěvníkům mimořádně bohatou sbírku. Nejcennějšími artefakty jsou cechovní památky, římské nálezy, vzácné porcelán, Habánské džbány, cínové nádobí, zbraně. Neméně vzácné jsou i barokní sochy znázorňující roční období, obrazy od světoznámých malířů Dorfmeister, Veronese, Courtois a originály rytiny od Rembrandta és Dürera. Adresa:...

Vzdálenost: 27.54km
Hradní obvod - Sopron Sopron

Hradní obvod - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Hradní obvod v Soproně byl vybudován ve tvaru půlkruhu oblouku, tvoří ho systém ulic a náměstí vedle bývalé hradní příkopu. Jeho vnitřní Domorád kopíruje městské hradby. Na místě středověkých tržních stánků byly od 18. stol. postupně vybudováno domy v barokním a rokokovém slohu. Vnější Domorád vzniklo ve středověku, nachází se zde množství obytných domů v barokním, rokokovém a klasicistním slohu. V hradním obvodu se dnes nacházejí nejelegantněji...

Vzdálenost: 27.59km
Mariánský sloup - Sopron Sopron

Mariánský sloup - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Mariánský sloup byl postaven na místě středověkého kostela Panny Marie, který byl zbořen v r. 1632. Důvodem demolice byly obavy, že se může dostat do rukou Turků, kteří by z jeho věže mohli střílet do hradu. Architektem památky je Andreas Altomonte, autorem vídeňský sochař Jakob Schletterer. Na osmiboká pódium vede 8 schodů. Na vyvýšeném piedestalu byly umístěny reliéfy znázorňující biblické výjevy. Z tohoto piedestalu vystupuje Korintský sloup, na kterém...

Vzdálenost: 27.65km
Kostel sv. Juraja - Sopron Sopron

Kostel sv. Juraja - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Kostel Sv. Juraje byl postaven v r. 1680-1430 v gotickém slohu. Po požáru v r. 1676 byl přestavěn v barokním slohu. Na místě původní, zřícené věže postavili Eklektickou věž v r. 1882. Kostel, který sloužil od 16. stol. protestantům se v r. 1674 stal majetkem jezuitů. Štuky bočních stěn a stropu sestavil Pietro Antonio Conti na počátku 18. stol. Hlavní oltářní obraz namaloval Martin Altomonte, oltářní obrazy bočních kaplí namalovali István Dorfmeister, István...

Vzdálenost: 27.66km
Eggenbergův dům - Sopron Sopron

Eggenbergův dům - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Eggenbergův dům byl postaven na středověkých základech v 17. stol. v pozdně-renesančním slohu. Koupila ho vdova knížete Jánose Eggenberg v r. 1674. Když během protireformace odebrali šoproňská evangelíků kostely, kněžna, jako příbuzná Braniborsko hraběte dostala povolení, aby ve dvoře jejího domu celebrovali bohoslužby. Nad branou je umístěn erb rodiny Brandenburgovcov. Ve dvoře s loggiou byla instalována kazatelna zdobená s erbem rodiny Hohenzollernů. Adresa:...

Vzdálenost: 27.68km
Kostel uršulíniek - Sopron Sopron

Kostel uršulíniek - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Neogotický kostel patří mezi nejvzácnější stavební památky 19. století. Jeho 8-hraná věž je 32 m vysoká. Kostel postavil architekt Nándor Handler v r. 1861-1864. Bývalý klášter a škola spojené s kostelem tvoří komplex budov. Jsou také dílem Handler. Před kostelem stojí studna Marie z 18. stol. Studna stála původně na dvoře františkánského, pozdější benediktinského kláštera, na dnešním místě stojí jen od r. 1930. Adresa: Orsolya tér 2., H-9400 Sopron...

Vzdálenost: 27.70km
Radnice - Sopron Sopron

Radnice - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Předchůdce dnešní radnice stál na místě středověkých budov. Podobně jako i městskou věž, i městská radnice byla značně poškozena v požáru r. 1676. Stará radnice byla koncem 19. stol. zbourána, na jejím místě byla postavena v r. 1895 nová budova radnice v dnešní podobě v eklektickém stylu. Na prvním patře se nachází městský archiv, jedna z nejbohatších městských sbírek země (asi 5000 středověkých písemností). Její vyřezávaná brána (1782) je jedinou...

Vzdálenost: 27.73km
Stará synagoga - Sopron Sopron

Stará synagoga - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Kaple středověké židovské obce pocházející z 13. stol. fungovala do r. 1526. V následujícím období byla několikrát přestavěna. Do budovy se dostaneme přes kamennou bránu z 18. stol., po levé straně je vchod do bývalého špitálu. Přes středověkou chodbu vede cesta do velké kaple, do ženské synagogy a rituální lázně. přes gotickou bránu se dostaneme do velkého sálu, v jejím středu stojí stůl pro čtení tóry. Výstava instalovaná v uzavřeném chóru na poschodí...

Vzdálenost: 27.77km
Požární věž - Sopron Sopron

Požární věž - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Požární věž je symbolem města Sopron. Spodní válcová část byla postavena na římských základech, od 13. stol. sloužila jako bránové věž severního křídla městské hradby. Dnešní podobu s okružním barokním balkonem a helmovitou věží získal po požáru v roce 1676. Stráž věže měla mimořádně důležitou roli: kontrolovala město a jeho okolí, signalizovala místo a směr požáru, přes den barevnými zástavami, během noci s lucernami. Také upozorňovala obyvatele...

Vzdálenost: 27.78km
Socha Svaté Trojice - Sopron Sopron

Socha Svaté Trojice - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Socha Svaté Trojice je výjimečným dílem barokního sochařství. Byla postavena v r. 1695-1701 na znamení díků Jakab Löwenburga a jeho manželky Katalin Thököly, že unikli morové epidemii. Její tvůrce zůstal v anonymitě. Jeho piedestal skládá ze tří čtvercových hranolů, na nichž stojí zakladatelé a jejich svatí patroni. Stočený sloup zdobí mezi květinovou výzdobou vznášející se andělé. Na vrcholu sloupu trůní sousoší Svaté Trojice. Socha krásně harmonizuje...

Vzdálenost: 27.79km
Generálův dům (Lacknerův dům) - Sopron Sopron

Generálův dům (Lacknerův dům) - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Budova pocházející ze středověku byla v 17. stol. majetkem Kristófa Lacknera, primátora města. V tomto období bylo vybudováno hlavní průčelí, klasicistní balkon byla přistavěna v r. 1830. Ve dvoře s loggií se nachází středověká obytná věž, pod přízemními arkádami jsou instalovány kamenné artefakty. Krištof Lackner poručit dům městu, byly v něm ubytováni velitelé vojenské posádky. Proto ho dnes volají Lacknerův nebo generálův dům. Adresa: Fő tér...

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte. Viac informácií
Používaním tohto webu tiež súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov vyplývajúce z najnovšieho nariadenia EÚ - GDPR. Souhlasím