Turistické zajímavosti v Maďarsku

Turistické zajímavosti Pannonhalma

Ubytování Pannonhalma
Zobrazit mapu
Pannonhalma Mapa

Přehled turistických zajímavostí Pannonhalma, Maďarsko

Benediktínské opátství a bezprostřední přírodní okolí - Pannonhalma Pannonhalma

Benediktínské opátství a bezprostřední přírodní okolí - Pannonhalma

Pannonhalma (Region: Zadunají )

Historie opatství, ležící na někdejší "svaté nahoru Pannónia" (Mons. Sacer Pannoniae), je úzce spojena s historií země. Samotná budova opatství představuje různé architektonické etapy 1000 leté historie. Je jediným zachovaným příkladem klasického způsobu opevnění Monostori. K jižní stran kostela přistavěli tzv.. "Kerengő", tyto dvě budovy spojuje jižní brána. Na jihu byl i refektorium (jídelna), vedle ohříváren (ložnice středověkých Monostori nebyly vyhřívaná). V západním křídle fungovaly dílny a písařské místnosti. Opatství...Prohlédněte si turistické zajímavosti v blízkém okolí:

Vzdálenost: 23.17km
Kalvárie - Győr Győr

Kalvárie - Győr

Győr (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Vršek, kde byl kdysi keltský, později římský hřbitov. Zde postavili v 12-13. stol. kostel proboštství pojmenován po svatém Albertu. Kostel se zničil v 16. stol. při tureckých nájezdech. V 17. stol. zde vojenské úřady daly postavit šibenici. Na začátku 18. stol. jezuité vytvořili Kalvárii. Na vršek vedou široké schody až ke kříži ukřižovaného Krista a dvou lotrovskou. U nohou Golgoty stojí barokní kaple, které navrhl Atanasius Wittwer. Sedm zastavení připomínající...

Vzdálenost: 23.55km
Zoologická zahrada Xantus János - Győr Győr

Zoologická zahrada Xantus János - Győr

Győr (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Předchůdcem dnešní zoologické zahrady v měste Győr byl zoo park zřízen v Biskupském lese v roce 1959. Jednotlivé druhy zvířat zde bylo možné sledovat v jejich přirozeném prostředí. Prezentované druhy byly jedinci výhradně domácí fauny. Návštěvníci se rádi procházeli v lese, přičemž se setkávali s domácí divokou zvěří. Rozvoji zoo parku zabránila příroda, kvůli povodni bylo celé území zaplaveny, většina divoké zvěře zahynulo. Vedení města se usneslo,...

Vzdálenost: 23.82km
Radnice - Győr Győr

Radnice - Győr

Győr (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Radnice s typickou, vyvýšenou střední věží je pravděpodobně nejznámější budovou města. Eklektický komplex byl postaven v r. 1896-1898 podle plánů architekta Jenő Hübner. Průčelí zvýrazňuje volně vystupující věž, kterou jeho stavitel naplánoval místo demolici požární věže. Důkladně naplánoval i interiér a jednotlivé místnosti budovy. Z prostorné vstupní haly vychází honosné schodiště do slavnostního sálu, auly. Je to místem pro zasedání městských...

Vzdálenost: 24.23km
Pokoj Paniky Saw - Győr, Escape room Győr

Pokoj Paniky Saw - Győr, Escape room

Győr (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Hororová hra v Győru, kde se hráči probouzejí v tajemné místnosti, a nevědí, jak se tam dostali, jak dlouho už tam jsou. Skupina je v místnosti sama, a na stole je jen hlasový záznamník ... Hra začíná jakmile zapnou diktafon a ozve se známý monolog: "Dobrý den, chci si zahrát hru ...". Hráči mají k dispozici 60 minut. A tento čas se musí dostat z místnosti před tím, než je naplněna jedovatým plynem! K tomu aby se dostali z místnosti, je třeba vyřešit...

Vzdálenost: 24.38km
Karmelitánsky kostel - Győr Győr

Karmelitánsky kostel - Győr

Győr (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Karmelitáni se usadili v Győru v r. 1697. Jejich kostel postavili v r. 1721-1725 podle plánů laického bratra Athanasia Wittwer. Klášter dokončili r. 1732. Za hlavním těžce přístupných místech budovy italského vzoru se táhne elipsovitá, kupolí krytá chrámová loď a čtvercová sakristie. Hlavní oltářní obraz zobrazující svatého Istvána a svatého Imreho při uctívání Panny Marie je dílem Maria Altomonteho. V slavné Loretánské kapli je socha černé Madony. Adresa:...

Vzdálenost: 24.46km
Mariánský sloup - Győr Győr

Mariánský sloup - Győr

Győr (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Mariánský sloup dal postavit győrsky biskup Lipót Kollonich v r. 1686 na památku osvobození Budína od Turků. Čtyři vysoké barokní sochy zobrazují Istvána I. (Svatého Štěpána), Jana Křtitele, svatého Antonína z Padovy a patrona Rakouska, svatého Leopolda. Panna Maria, patronka Uherska, stojí na vysokém ověnčeném sloupu s hlavami andělů, na hlavě má uherskou korunu a na rukou malého Ježíška. Adresa: Széchenyi tér, Győr

Vzdálenost: 24.48km
Benediktýnský kostel sv. Ignáce s Loyoly Győr

Benediktýnský kostel sv. Ignáce s Loyoly

Győr (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

První kostel jezuitů usazených v Györu v roce 1627 postavili na základě plánů Baccia del Bianca v letech 1634-1641 a podle vzoru římského chrámu Il Gesu. V roce 1667 byl už dokončen i klášter a škola. Dvě věže pocházejí z 18. století. Po rozpuštění jezuitského řádu se uživateli komplexu budov staly benediktini (1802). Interiér kostela je v raně barokní slohu. Výzdoba chrámové lodi se mohla zrodit přibližně v polovině 18. století: hlavní oltářní obraz (apoteózou...

Vzdálenost: 24.50km
Gréckokatolícky (srbský) kostel - Győr Győr

Gréckokatolícky (srbský) kostel - Győr

Győr (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Na místě dnešní budovy stál již r. 1703 kostel, postavený ještě v tureckých dobách. Byl přestavěn r. 1727. Tehdy postavili i jednoduchou, zdí ohrazené a pilíři podepřenou kostelní věž s cibulovitými kupolí a v interiéru ikona významné umělecké hodnoty. Ikona spolu s celým zařízením je pozdně dílem, kde se ortodoxní výrazové prostředky svérázně mísí se stylovými znaky soudobé střední a západní Evropy. Adresa: Bálint Mihály u., H-9025 Győr

Vzdálenost: 24.60km
Kostel reformované církve - Győr  Győr

Kostel reformované církve - Győr

Győr (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Historizující novogotický kostel postavili v r. 1905 podle plánů Károlyi Csányiho. Ihlovitý hrot různé věže vidět už zdaleka. Interiér kostela působí uceleně, monumentální prostor dvorany obohacují gotické ozdoby. Kostel má pozoruhodné liturgické artefakty ze 17-18. stol. Adresa: Kossuth L. u. 9. , H-9025 Győr

Vzdálenost: 24.61km
Synagoga - Győr Győr

Synagoga - Győr

Győr (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Novorománskou synagogu s osmihranné půdorysem dala postavit neologická izraelská náboženská obec v r. 1868-1870. Zastřešený vnitřní prostor synagogy s galerií uchvacuje i v dnešním stavu. V období pozdního historismu se stal vzorem pro stavbu mnoha evropských synagog. Částečně renovovaná budova je od r. 1990 dějištěm množství kulturních akcí. V blízké budoucnosti se plánuje její přeměna na kulturní centrum. Adresa: Kossuth Lajos u. 3-5., Győr Telefon:...

Vzdálenost: 24.64km
Starý evangelický kostel - Győr Győr

Starý evangelický kostel - Győr

Győr (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Kostel se vyjímá svými souměrnými tvary a pěknými průčelími dobře viditelné zejména z břehu řeky Rába. Postavili ho v r. 1783-1785 v uzavřeném dvoře a bez věže. Největší ozdobou interiéru s vnitřním chórem je vyřezávaná pozdně kazatelna s malbou Somu Orla Petrich. Latinský nápis nad dveřmi velebí Josefa II. Jedním ze skvostů kostela je křtitelnice vyřezávaná z červeného pískovce stojící před oltářem. Na její zvonovitě příklopu je malé kovové...

Vzdálenost: 24.73km
Bazilika - Győr Győr

Bazilika - Győr

Győr (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Gyõrske biskupství založil král István I. (Štefan Svatý) v prvním desetiletí svého panování (1000-1038). I základy győrskej Baziliky byly položeny v těch časech. Prameny již na konci 11. století píšu o trojlodní chrám s vyvýšenou svatyni. První věže postavili v časech biskupa Omoděj (1257-1267). Koncem 14. století dal biskup János Hédervár (1386-1415) postavit v jižní části chrámu gotickou kapli, kde se dnes nachází hermovka svatého Lászla a náhrobek biskupa...

Vzdálenost: 24.77km
Socha archy úmluvy - Győr Győr

Socha archy úmluvy - Győr

Győr (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Socha monstrance na Gutenbergova náměstí je jednou z nejkrásnějších památek gyõrskeho baroka. V r. 1729 jistý voják, obviněn z bigamie, používání falešného jména a Dezerce se schoval v jezuitském klášteře. Klášter obklíčili vojáci. V zájmu zrušení blokády se biskup pokusil převést uprchlíka do biskupského hradu. Při procesí na Boží tělo vojáci poznali svého druha oblečeného za ministranta a ozbrojenci přepadli procesí. Během bitvy monstrance vypadla...

Vzdálenost: 24.80km
Biskupský hrad a Biskupský palác - Győr Győr

Biskupský hrad a Biskupský palác - Győr

Győr (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

V základech hradu se našly stopy římských budov. Nejstarší částí je spodní polovina hradní věže, takzvaná úniková chodba ze 14. století a místnost s křížovou klenbou, která se na ni napojuje. Gotická kaple ve východním rohu, kterou dal přistavět v r. 1481-1486 biskup Orbán Dóczy, je vzácným příkladem patrových hradních kaplí. Po bitvě u Moháče (1526) se hrad dostal do rukou hradních kapitánů. Pro hrozící turecké nebezpečí ho soustavně fortifikovali....

Vzdálenost: 32.83km
Hrad Csesznek Csesznek

Hrad Csesznek

Csesznek (Region: Střední Zadunají, Župa: Veszprém)

Hradní zřícenina leží v pohoří Bakony, v župě Veszprém. Byla postavena v 13. století v gotickém slohu. 700-letí hrad dosáhl svého vrcholu rozvoje v 15. stol., během panování krále Zikmunda. Jeho tehdejším majitelem byla rodina Garaiovcov, která vybudovala nízký hrad s vnitřní věžičkou v impozantní a rozlehlý gotický rytířský hrad. Díky strategicky dobré poloze na vyvýšenině sehrál významnou roli v protitureckých bojích a později i v Rákócziho povstání....

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte. Viac informácií
Používaním tohto webu tiež súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov vyplývajúce z najnovšieho nariadenia EÚ - GDPR. Souhlasím