Turistické zajímavosti v Maďarsku

Turistické zajímavosti Veszprém

Ubytování Veszprém
Zobrazit mapu
Veszprém Mapa

Přehled turistických zajímavostí Veszprém, Maďarsko

Veszprém - Zoologická záhrada Kálmána Kittenbergera Veszprém

Veszprém - Zoologická záhrada Kálmána Kittenbergera

Veszprém (Region: Balaton a okolí )

Třetí největší ZOO v Maďarsku ZOO ve Veszprému je 3. nejstarší zoologickou zahradou v krajině po budapešťanské a debrecínské. Byla otevřena 1. srpna 1958, jen několik měsíců po debrecínské ZOO. Nese pojmenování po Kálmánu Kittenbergerovi, známém bádateli Afriky. Jeho busta stojí u vchodu do zahrady. Zoologickou zahradu každoročně navštíví cca. 200 000 lidí. Největší důraz se klade na ochranu přírody a výuku. Nejznámějším „obyvatelem” zoologické zahrady byl šimpanz jménem Böbe, svou hravostí a vynalézavostí se stal l nejznámějším...

Piaristický kostel - Veszprém Veszprém

Piaristický kostel - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí )

Další pozoruhodnou stavbou Hradní ulice je Piaristický kostel. Klasicistní budova byla postavena v r. 1828-1836. Její věž je dvoupatrová, přesto je nejnižším kostelem Hradu. Na stěně se nachází nadpis MMT, je to zkratka řeckého textu: Mária, matka Boha. Obraz hlavního oltáře je památkou sv. Imricha, boční oltáře znázorňují svatých piaristů. Adresa: Vár u. 12-14., H-8200 Veszprém Telefon: +36 88 426088 Otevírací doba: 2. květen - 15. říjen: 10:00-17:00 hod., v pondělí zavřeno

Muzeum královny Gizely - Veszprém Veszprém

Muzeum královny Gizely - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí )

Budova Tejfalussyho dům, v níž bylo umístěno artefakty Muzea královny Gizely, pochází z r. 1770. Jsou zde vystaveny církevní relikvie, které se původně nacházely v různých kostelech: pozůstatky biskupů a dary královen. V suterénu muzea se nachází vzácné lapidárium, vystavené exponáty pocházejí z města Veszprém ale i ze vzdálenějších lokalit. Jedním z nejvzácnějších vystavených exponátů je plášť vyšívaný zlatou nití, vyrobený v r. 1480. Jeho majitelem byl biskup Albert Vetés. Adresa: Vár u. 35., H-8200 Veszprém Telefon: +36 88 426088 Otevírací...

Hradní brána - Veszprém Veszprém

Hradní brána - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí )

Hradní brána (alt. Brána hrdinů) je památkou na maďarské oběti 1. světověj války. Brána byla postavena podle plánů architekta Istvána Pázmándyho v r. 1936. Ve věži s historickou atmosférou, nacházející se po pravé straně, je instalováno muzeum. Výstavy Lapidárium a sbírka minerálů jsou přístupné od jara do podzimu. Nad obloukem mohutné bránu se nacházejí 3 výklenky, ve dvou krajních se nacházejí kerubovia (Andělé moudrosti, strážci poznání), meč obrostlý listy nacházející se v prostředním výklenku připomíná padlých. Zde jsou uvedeny...

Požární dům - Veszprém Veszprém

Požární dům - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí )

Pozdně barokový dům byl postaven použitím starého hradního zdi v r. 1811-1814 podle plánů architekta Henrika Tummlera. Sloužila jako hasičská stanice. Ve výklenku průčelí budovy stojí socha sv. Floriána, patrona hasičů. V průběhu pozemních prací během stavby budovy se našlo množství středověkých dělových koulí, z nichž 15 zamurovali do průčelí objektu, jak vzpomínku na krvavé bitvy. Požární dům byl dán slavnostním ceremoniálem dne 25.10.1814. Během 19. stol. měl několik obyvatel a nájemníků. Díky blízké poloze k tržišti v něm měli svůj...

Radnice - Veszprém Veszprém

Radnice - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí )

Tato impozantní budova na Staroměstském náměstí, stojící v blízkosti hradu je administrativním centrem. Romantická budova byla postavena v r. 1857 jako církevní banka, od r. 1990 slouží úřadu starosty. Z banky se na krátký čas stal okresní úřad, před rekonstrukcí koncem v 80-ti letech 20. stol. stála budova déle opuštěna, chátrala. Po rekonstrukci se město stalo bohatším o překrásnou budovu. Elegantním zabralo balkonu z kovaného železa, štukami, ozdobnými římsami, národním a městským erbem u vchodu je budova náležitým centrem městského úřadu....

Katedrála Sv. Michala - Veszprém Veszprém

Katedrála Sv. Michala - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí )

Dominantní budovou hradního náměstí je Chrám sv. Michala. O kostele, který stál původně na tomto místě a pravděpodobně byla založena panovníkem Gejza, se zmiňuje i pannonhalmská listina výsad. Chrám během staletí několikrát vyhořel. Na začátku 18. stol. byl románský kostel, původně postavený z bílého a červeného kamene zrekonstruován a přestavěn v gotickém slohu. V tomto období vznikl i tzv.. dolní kostel. V průběhu další, pozdější přestavby ztratila bazilika svou barokní podobu, věže byly o několik metrů zvýšené a přestavěny v románském...

Kaplnka Gizely - Veszprém Veszprém

Kaplnka Gizely - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí )

Kaple Gizely se nachází v bezprostřední blízkosti Arcibiskupského paláce. Pravděpodobně byla založena Gizella Bavorskou (manželkou krále sv. Štěpána). Dnešní gotická budova pochází z 13. stol. Během turecké nadvlády byla skoro úplně zničena - v současnosti je jednou z nejstarších sakrálních interiérů v zemi. Je největší atrakcí města Veszprém. Mezi nejstarší a nejvzácnější artefakty patří tzv.. uzavírací kameny, články oblouků a fresky apoštolů pocházející z 13. stol. Kaple se skládá ze tří celků, ze dvou menších svatyň obdélníkového...

Údolní most sv. Štefana (Viadukt) - Veszprém Veszprém

Údolní most sv. Štefana (Viadukt) - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí )

Most nesoucí pojmenování po sv. Štěpánovi je dlouhý 200 m, byl postaven v r. 1938. Z viaduktu ve výšce 50 m nad úrovní potoka Sed se poskytuje nádherný výhled na hradní vrch (směr východ), na údolí Betekints (směr západ) a na pohoří Bakony (směr sever).

Dům starých knězů - Veszprém Veszprém

Dům starých knězů - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí )

Dům starých knězů stojí oproti piaristické kostelu. Podle původních plánů měla sloužit jako kolegium, internát. Ze strany je dvoupatrová, z druhé strany - od údolí - má 3 patra. Byla postavena podle plánů Jakab Fellner (1778). Budova s půdorysem tvaru "U" má uzavřeny přední nádvoří a 3 vstupní vchody. Adresa: Vár u. 21., H-8200 Veszprém Telefon: +36 88 426088

Župný dům - Veszprém Veszprém

Župný dům - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí )

Neorenesanční budově samosprávy Župy Veszprém byla postavena na přelomu 19.-20. stol. Prostorný a hranatý dvůr ohraničený křídly budovy, impozantní vchod a obloukovitě vjezd pro kočáry podtrhují jeho výjimečné postavení v hierarchii administrativu a krásu připomínající slavnou minulost. Konkurz, soutěž na stavbu budovy byla zveřejněna v r. 1884. Vyhrál ji mladý budapešťský architekt István Kiss. V uchvacující tympanóne se nachází datum stavby, na jeho vrcholu erb župy Veszprém. Nejhonosnější místnost budovy je sál na zasedání. Je mohutná,...

Kaple Sv. Juraja - Veszprém Veszprém

Kaple Sv. Juraja - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí )

Pozůstatky kruhové kaple sv. Juraje se nacházejí u chrámu sv. Michala. Zde stráržili relikvii z hlavy Sv.. Jiří, kterou dostal sv. Štefan od byzantského císaře jako dar za vítězství nad Bulhary v r. 1016-1018. Tato relikvie lákala sem množství poutníků. Latinský nápis je i dnes čitelný na OBDR prahu kaple: IN LIMIT NO SEDETO (Nesedejte NA PRÁH). Jediný syn I. Sv. Štěpána, princ sv. Imrich, který zemřel v mladém věku, zde složil svůj panenský slib. Socha stojící před kaplí znázorňuje mladého prince. Svatyně kaple měla původně podkovitý tvar. Její...

Arcibiskupský palác - Veszprém Veszprém

Arcibiskupský palác - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí )

Na místě nejmohutnější a nejkrásnější barokní stavby hradní čtvrti stál již ve středověku palácový komplex pro potřeby královny a biskupa. Dnes je stálým sídlem Vesprémska arcibiskupa. Arcibiskupský palác je skutečným skvostem na náměstí Sv.. Trojice a je pravděpodobně nejkrásnější budovou města. Byl postaven pod vedením Jakab Fellner na místě bývalého zámečku královny a Acsádiho paláce. Výstavba barokního paláce skončila v r. 1776. Desetiletí ho nešetřili, jeho stav se postupně zhoršoval a koncem 19. stol. ho bylo třeba zrekonstruovat...

Požární věž - Veszprém Veszprém

Požární věž - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí )

Požární věž je jednou z dominant města, z jejích kruhového balkónu se poskytne pohled na nádhernou panorama města a blízké okolí. Základy požární věže pocházejí z doby panování Bélu IV. Původní budova sloužila jako strážní věž, až po vpád Turků měla obranný charakter. Po zemětřesení v roce 1801 byla věž obnovena, díky její výšce 48 m byla vhodná pro sledování vzniknutých požárů na území města. Občané města platili stálého hlídače, který střežil bezpečnost města přes den i noc. Plány obnovy věže zhotovil architekt Henrik...

Dubniczayho palác - Veszprém Veszprém

Dubniczayho palác - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí )

Dubniczayho palác se nachází na Hradní ulici (Vár utca) při náměstí Sv.. Trojice. V jeho timpanóne dva andělé podpírají obraz Matky dobré rady. Pod dvorem se táhne prostorná obloukovitě sklep ze 16. stol. Při archeologických pracích se našly pozůstatky maštale, hradního zdi, dělové bašty a kazamaty. V současnosti se mohou v budově navštěvovat dvě sbírky. Sbírka Károly Lászla je instalována v sálech prvního patra paláce, v severním křídle. V hradní galerii je možné navštívit dočasné výstavy. V jižním křídle, v sousedství bývalé sýpky...

Kaple Sv. Anny - Veszprém Veszprém

Kaple Sv. Anny - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí )

Kaple Sv. Anny je nejkrásnější budovou náměstí Ranolder. Barokní budovu dal ji postavit soudce Salomváry János v r. 1724. Kaple je nejstarší sakrální budovou v původním stavu. Je kostelem katolické školy. Byla vysvěcené sv. Anne. V r. 1907 ji zrekonstruovali a zároveň rozšířily. Barokní sousoší nad branou pochází z 18. stol. V kryptách vytvořených ve sklepních prostorách původně odpočívala rodina Sándora Kissa, mecenáše kaple, později zde v r. 1711-1924 pohřbívali členů piaristického řádu. Interiér kostelíka je jednoduchý, jeho jedinou...

Körmendyho dom (Panónska univerzita) - Veszprém Veszprém

Körmendyho dom (Panónska univerzita) - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí )

Körmendyho dům uzavírá řadu městských paláců po levé straně. Barokní dům byl postaven v r. 1701-1723 pro kanovníka Imre Körmendy. Budova získala dnešní podobu v 19. stol., v tomto období byla obnovena i vstupní brána na kamennou, obloukovitě a rozetové. Budova byla domovem Teologické univerzity, později zde sídlila Vysoká škola veřejné správy. Dnes je jednou z budov Panonské univerzity. Adresa: Vár u. 39., H-8200 Veszprém Telefon: +36 88 422455

Františkánský kostel - Veszprém Veszprém

Františkánský kostel - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí )

Jednolodní kostel františkánu, postavený v r. 1730 stojí při domě Bíró-Giczey. Kostel s klášterem byl po devastující požáru nově postavený, klášter byl o jedno podlaží rozšířen a spojený s kostelem. Obrazy italského původu zavěšené nad vyřezávanými lambériemi zdobí stěny více než 200 let. Vedle hlavního oltáře stojí pozlacené sochy sv. Imricha a sv. Ladislava. Na vrubovými stěnách se nacházejí malby se sakrální tematikou. V kryptě kostela odpočívá básník Pál ANYOS, Paulínský mnich. Adresa: Vár u. 33., H-8200 Veszprém Telefon: +36...

Biskupský úřad (Prepoštský dům) - Veszprém Veszprém

Biskupský úřad (Prepoštský dům) - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí )

Prepoštský dům sestávající původně ze 2 domů byl zrekonstruován velmi kvalitně. Střešní konstrukce a ozdobné železné zábradlí terasy (na pochod) byly provedeny po požáru v r. 1909. Budova dnes slouží biskupského úřadu. Původní budova - Prepoštský dům - byla postavena v barokním slohu v r. 1741. na objednávku prepoštu Padányi Bíró Márton. Stavbu vedl József Tierhardt. Poslední rekonstrukce objektu byla v r. 1993. Modrá budova velmi pěkně zapadne do obrazu města. Adresa: Vár u. 18., H-8200 Veszprém Telefon: +36 88 426088 Otevírací doba: 2....

Hradní studna - Veszprém Veszprém

Hradní studna - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí )

Hradní studna stojí před kaplí Gizely. O době jejího vzniku se nedochovaly žádné informace. Podle dobových dokumentů je však jisté, že v r. 1458 již existovala. Její hloubka je 41 m. Studna byla v r. 2002 zcela vyčištěná, zrekonstruována a osvětlená.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte. Viac informácií
Používaním tohto webu tiež súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov vyplývajúce z najnovšieho nariadenia EÚ - GDPR. Souhlasím