Turistické zajímavosti v Maďarsku

Turistické zajímavosti Nagycenk

Ubytování Nagycenk
Zobrazit mapu
Nagycenk Mapa

Přehled turistických zajímavostí Nagycenk, Maďarsko

Zámek Széchenyiovců - Nagycenk Nagycenk

Zámek Széchenyiovců - Nagycenk

Nagycenk (Region: Zadunají )

Malá osada Nagycenk se nachází v blízkosti rakouských hranic, na cestě mezi Budapeští a Sopron. Na začátku 18. století se stal Cenk majetkem rodu Széchenyiovcov. Výstavbu komplexu barokního zámku zahájil hrabě Antal Széchenyi kolem roku 1750. Později ho dal přestavět hrabě Ferenc Széchenyi, zakladatel maďarského Národního muzea, který nařídil zámek rozšířit o klasicistické průčelí. Jeho syn István byl vychováván v osvícenské duchu. Jeho životním cílem bylo uskutečnit reformu maďarského hospodářství směrem k modernímu občansko-národnímu hospodářství...Prohlédněte si turistické zajímavosti v blízkém okolí:

Vzdálenost: 13.85km
Kostel karmelitániek - Sopron Sopron

Kostel karmelitániek - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Ke kostelu vedou schody lemované sochami svatých, pocházejí z 18. stol. Kostel byl postaven v 15. stol. jeho klášter o něco později. Původně patřil Pavlínou. Karmelitánky převzali klášter na konci 19. stol. a přestavěli ho spolu i s kostelem. Průčelí bylo přestavěno v barokním slohu v 18. stol. Před nedávnem byly objeveny středověké fresky. Hlavní oltářní obraz, tzv.. "Černá Madona" je kopií z Czestochowa. Adresa: Bécsi kapu tér, Sopron Telefón:...

Vzdálenost: 15.92km
Vodní mlýn - Röjtökmuzsaj Röjtökmuzsaj

Vodní mlýn - Röjtökmuzsaj

Röjtökmuzsaj (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Vzdálenost: 15.95km
Kostel uršulíniek - Sopron Sopron

Kostel uršulíniek - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Neogotický kostel patří mezi nejvzácnější stavební památky 19. století. Jeho 8-hraná věž je 32 m vysoká. Kostel postavil architekt Nándor Handler v r. 1861-1864. Bývalý klášter a škola spojené s kostelem tvoří komplex budov. Jsou také dílem Handler. Před kostelem stojí studna Marie z 18. stol. Studna stála původně na dvoře františkánského, pozdější benediktinského kláštera, na dnešním místě stojí jen od r. 1930. Adresa: Orsolya tér 2., H-9400 Sopron...

Vzdálenost: 15.98km
Hradní obvod - Sopron Sopron

Hradní obvod - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Hradní obvod v Soproně byl vybudován ve tvaru půlkruhu oblouku, tvoří ho systém ulic a náměstí vedle bývalé hradní příkopu. Jeho vnitřní Domorád kopíruje městské hradby. Na místě středověkých tržních stánků byly od 18. stol. postupně vybudováno domy v barokním a rokokovém slohu. Vnější Domorád vzniklo ve středověku, nachází se zde množství obytných domů v barokním, rokokovém a klasicistním slohu. V hradním obvodu se dnes nacházejí nejelegantněji...

Vzdálenost: 16.02km
Zettl-Langerova sbírka - Sopron Sopron

Zettl-Langerova sbírka - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Slavnou soukromou sbírku založil Gusztáv Zettl, přítel ml. Ference Storno-a. Dům dnes obývají jeho potomci a představují návštěvníkům mimořádně bohatou sbírku. Nejcennějšími artefakty jsou cechovní památky, římské nálezy, vzácné porcelán, Habánské džbány, cínové nádobí, zbraně. Neméně vzácné jsou i barokní sochy znázorňující roční období, obrazy od světoznámých malířů Dorfmeister, Veronese, Courtois a originály rytiny od Rembrandta és Dürera. Adresa:...

Vzdálenost: 16.03km
Kostel sv. Juraja - Sopron Sopron

Kostel sv. Juraja - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Kostel Sv. Juraje byl postaven v r. 1680-1430 v gotickém slohu. Po požáru v r. 1676 byl přestavěn v barokním slohu. Na místě původní, zřícené věže postavili Eklektickou věž v r. 1882. Kostel, který sloužil od 16. stol. protestantům se v r. 1674 stal majetkem jezuitů. Štuky bočních stěn a stropu sestavil Pietro Antonio Conti na počátku 18. stol. Hlavní oltářní obraz namaloval Martin Altomonte, oltářní obrazy bočních kaplí namalovali István Dorfmeister, István...

Vzdálenost: 16.04km
Eggenbergův dům - Sopron Sopron

Eggenbergův dům - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Eggenbergův dům byl postaven na středověkých základech v 17. stol. v pozdně-renesančním slohu. Koupila ho vdova knížete Jánose Eggenberg v r. 1674. Když během protireformace odebrali šoproňská evangelíků kostely, kněžna, jako příbuzná Braniborsko hraběte dostala povolení, aby ve dvoře jejího domu celebrovali bohoslužby. Nad branou je umístěn erb rodiny Brandenburgovcov. Ve dvoře s loggiou byla instalována kazatelna zdobená s erbem rodiny Hohenzollernů. Adresa:...

Vzdálenost: 16.05km
Stará synagoga - Sopron Sopron

Stará synagoga - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Kaple středověké židovské obce pocházející z 13. stol. fungovala do r. 1526. V následujícím období byla několikrát přestavěna. Do budovy se dostaneme přes kamennou bránu z 18. stol., po levé straně je vchod do bývalého špitálu. Přes středověkou chodbu vede cesta do velké kaple, do ženské synagogy a rituální lázně. přes gotickou bránu se dostaneme do velkého sálu, v jejím středu stojí stůl pro čtení tóry. Výstava instalovaná v uzavřeném chóru na poschodí...

Vzdálenost: 16.07km
Mariánský sloup - Sopron Sopron

Mariánský sloup - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Mariánský sloup byl postaven na místě středověkého kostela Panny Marie, který byl zbořen v r. 1632. Důvodem demolice byly obavy, že se může dostat do rukou Turků, kteří by z jeho věže mohli střílet do hradu. Architektem památky je Andreas Altomonte, autorem vídeňský sochař Jakob Schletterer. Na osmiboká pódium vede 8 schodů. Na vyvýšeném piedestalu byly umístěny reliéfy znázorňující biblické výjevy. Z tohoto piedestalu vystupuje Korintský sloup, na kterém...

Vzdálenost: 16.13km
Radnice - Sopron Sopron

Radnice - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Předchůdce dnešní radnice stál na místě středověkých budov. Podobně jako i městskou věž, i městská radnice byla značně poškozena v požáru r. 1676. Stará radnice byla koncem 19. stol. zbourána, na jejím místě byla postavena v r. 1895 nová budova radnice v dnešní podobě v eklektickém stylu. Na prvním patře se nachází městský archiv, jedna z nejbohatších městských sbírek země (asi 5000 středověkých písemností). Její vyřezávaná brána (1782) je jedinou...

Vzdálenost: 16.16km
Evangelický kostel - Sopron Sopron

Evangelický kostel - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Evangelický kostel byl postaven v r. 1782-1783 v pozdně slohu. Jeho 82 m vysoká věž v neorománský slohu je o 80 let mladší. Trojlodní prostor lemuje dvoupodlažní chór. Pozlacený oltář pochází z kláštera Kahlenberg u Vídně, oltářní obraz namaloval Vince Fischer. Krásné vyřezávaná kazatelna je dílem místního truhláře, Matyáše Langa. Romantická křtitelnice pochází z r. 1860. Na organu z r. 1884 se pravidelně organizují varhanová koncerty Adresa: Templom...

Vzdálenost: 16.19km
Socha Svaté Trojice - Sopron Sopron

Socha Svaté Trojice - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Socha Svaté Trojice je výjimečným dílem barokního sochařství. Byla postavena v r. 1695-1701 na znamení díků Jakab Löwenburga a jeho manželky Katalin Thököly, že unikli morové epidemii. Její tvůrce zůstal v anonymitě. Jeho piedestal skládá ze tří čtvercových hranolů, na nichž stojí zakladatelé a jejich svatí patroni. Stočený sloup zdobí mezi květinovou výzdobou vznášející se andělé. Na vrcholu sloupu trůní sousoší Svaté Trojice. Socha krásně harmonizuje...

Vzdálenost: 16.20km
Kozí kostel - Sopron Sopron

Kozí kostel - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Františkáni žijící ve městě Sopron postavili první klášter ve středu města. Následně byl kolem roku 1280 postaven jejich první kostel, jeden z nejkrásnějších gotických staveb Maďarska. II. Jozef v roce 1787 zrušil rád, Kozí kostel (lidový název) se stal majetkem benediktinského řádu. Mezi jeho stěnami korunovali i králů a královny a byl i místem konání pozemských sněmů. Jeho jemně tvarovaná věž je dominantou hlavního náměstí. Fresky, zdobené okna a...

Vzdálenost: 16.21km
Generálův dům (Lacknerův dům) - Sopron Sopron

Generálův dům (Lacknerův dům) - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Budova pocházející ze středověku byla v 17. stol. majetkem Kristófa Lacknera, primátora města. V tomto období bylo vybudováno hlavní průčelí, klasicistní balkon byla přistavěna v r. 1830. Ve dvoře s loggií se nachází středověká obytná věž, pod přízemními arkádami jsou instalovány kamenné artefakty. Krištof Lackner poručit dům městu, byly v něm ubytováni velitelé vojenské posádky. Proto ho dnes volají Lacknerův nebo generálův dům. Adresa: Fő tér...

Vzdálenost: 16.22km
Požární věž - Sopron Sopron

Požární věž - Sopron

Sopron (Region: Zadunají, Župa: Győr-Moson-Sopron)

Požární věž je symbolem města Sopron. Spodní válcová část byla postavena na římských základech, od 13. stol. sloužila jako bránové věž severního křídla městské hradby. Dnešní podobu s okružním barokním balkonem a helmovitou věží získal po požáru v roce 1676. Stráž věže měla mimořádně důležitou roli: kontrolovala město a jeho okolí, signalizovala místo a směr požáru, přes den barevnými zástavami, během noci s lucernami. Také upozorňovala obyvatele...

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte. Viac informácií
Používaním tohto webu tiež súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov vyplývajúce z najnovšieho nariadenia EÚ - GDPR. Souhlasím