Turistické zajímavosti v Maďarsku

Turistické zajímavosti Zirc

Ubytování Zirc
Zobrazit mapu
Zirc Mapa

Přehled turistických zajímavostí Zirc, Maďarsko

Arborétum, Zirc Zirc

Arborétum, Zirc

Zirc (Region: Střední Zadunají )

Nejvýše položená botanická zahrada země se vyvinula z anglické zahrady opatství cistercitov. Jeho posláním je prezentace původních druhů rostlin oblasti Bakony. Na místě arboreta o rozloze 18 ha byla v roli 1737 konventní zahrada. Známý lipový rad byl vysazen v roce 1809. V roce 1855 vykopali pro potok Cuhat, křižující arboretum, nové koryto, v přírodním jezeře se vybudoval ostrůvek. V tomto období byla postavena i Filagor. V arboretu se nachází asi 600 druhů dřevin a keřů, mezi jinými sekvoja čínská, cedr libanonský a tis obyčejný. Pomník, věnovaný...Prohlédněte si turistické zajímavosti v blízkém okolí:

Vzdálenost: 13.68km
Hrad Csesznek Csesznek

Hrad Csesznek

Csesznek (Region: Střední Zadunají, Župa: Veszprém)

Hradní zřícenina leží v pohoří Bakony, v župě Veszprém. Byla postavena v 13. století v gotickém slohu. 700-letí hrad dosáhl svého vrcholu rozvoje v 15. stol., během panování krále Zikmunda. Jeho tehdejším majitelem byla rodina Garaiovcov, která vybudovala nízký hrad s vnitřní věžičkou v impozantní a rozlehlý gotický rytířský hrad. Díky strategicky dobré poloze na vyvýšenině sehrál významnou roli v protitureckých bojích a později i v Rákócziho povstání....

Vzdálenost: 25.11km
Údolní most sv. Štefana (Viadukt) - Veszprém Veszprém

Údolní most sv. Štefana (Viadukt) - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí, Župa: Veszprém)

Most nesoucí pojmenování po sv. Štěpánovi je dlouhý 200 m, byl postaven v r. 1938. Z viaduktu ve výšce 50 m nad úrovní potoka Sed se poskytuje nádherný výhled na hradní vrch (směr východ), na údolí Betekints (směr západ) a na pohoří Bakony (směr sever).

Vzdálenost: 25.13km
Körmendyho dom (Panónska univerzita) - Veszprém Veszprém

Körmendyho dom (Panónska univerzita) - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí, Župa: Veszprém)

Körmendyho dům uzavírá řadu městských paláců po levé straně. Barokní dům byl postaven v r. 1701-1723 pro kanovníka Imre Körmendy. Budova získala dnešní podobu v 19. stol., v tomto období byla obnovena i vstupní brána na kamennou, obloukovitě a rozetové. Budova byla domovem Teologické univerzity, později zde sídlila Vysoká škola veřejné správy. Dnes je jednou z budov Panonské univerzity. Adresa: Vár u. 39., H-8200 Veszprém Telefon: +36 88 422455

Vzdálenost: 25.17km
Muzeum královny Gizely - Veszprém Veszprém

Muzeum královny Gizely - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí, Župa: Veszprém)

Budova Tejfalussyho dům, v níž bylo umístěno artefakty Muzea královny Gizely, pochází z r. 1770. Jsou zde vystaveny církevní relikvie, které se původně nacházely v různých kostelech: pozůstatky biskupů a dary královen. V suterénu muzea se nachází vzácné lapidárium, vystavené exponáty pocházejí z města Veszprém ale i ze vzdálenějších lokalit. Jedním z nejvzácnějších vystavených exponátů je plášť vyšívaný zlatou nití, vyrobený v r. 1480. Jeho majitelem...

Vzdálenost: 25.17km
Kaple Sv. Juraja - Veszprém Veszprém

Kaple Sv. Juraja - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí, Župa: Veszprém)

Pozůstatky kruhové kaple sv. Juraje se nacházejí u chrámu sv. Michala. Zde stráržili relikvii z hlavy Sv.. Jiří, kterou dostal sv. Štefan od byzantského císaře jako dar za vítězství nad Bulhary v r. 1016-1018. Tato relikvie lákala sem množství poutníků. Latinský nápis je i dnes čitelný na OBDR prahu kaple: IN LIMIT NO SEDETO (Nesedejte NA PRÁH). Jediný syn I. Sv. Štěpána, princ sv. Imrich, který zemřel v mladém věku, zde složil svůj panenský slib. Socha stojící...

Vzdálenost: 25.19km
Františkánský kostel - Veszprém Veszprém

Františkánský kostel - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí, Župa: Veszprém)

Jednolodní kostel františkánu, postavený v r. 1730 stojí při domě Bíró-Giczey. Kostel s klášterem byl po devastující požáru nově postavený, klášter byl o jedno podlaží rozšířen a spojený s kostelem. Obrazy italského původu zavěšené nad vyřezávanými lambériemi zdobí stěny více než 200 let. Vedle hlavního oltáře stojí pozlacené sochy sv. Imricha a sv. Ladislava. Na vrubovými stěnách se nacházejí malby se sakrální tematikou. V kryptě kostela odpočívá...

Vzdálenost: 25.21km
Katedrála Sv. Michala - Veszprém Veszprém

Katedrála Sv. Michala - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí, Župa: Veszprém)

Dominantní budovou hradního náměstí je Chrám sv. Michala. O kostele, který stál původně na tomto místě a pravděpodobně byla založena panovníkem Gejza, se zmiňuje i pannonhalmská listina výsad. Chrám během staletí několikrát vyhořel. Na začátku 18. stol. byl románský kostel, původně postavený z bílého a červeného kamene zrekonstruován a přestavěn v gotickém slohu. V tomto období vznikl i tzv.. dolní kostel. V průběhu další, pozdější přestavby...

Vzdálenost: 25.23km
Kaplnka Gizely - Veszprém Veszprém

Kaplnka Gizely - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí, Župa: Veszprém)

Kaple Gizely se nachází v bezprostřední blízkosti Arcibiskupského paláce. Pravděpodobně byla založena Gizella Bavorskou (manželkou krále sv. Štěpána). Dnešní gotická budova pochází z 13. stol. Během turecké nadvlády byla skoro úplně zničena - v současnosti je jednou z nejstarších sakrálních interiérů v zemi. Je největší atrakcí města Veszprém. Mezi nejstarší a nejvzácnější artefakty patří tzv.. uzavírací kameny, články oblouků a fresky apoštolů...

Vzdálenost: 25.23km
Hradní studna - Veszprém Veszprém

Hradní studna - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí, Župa: Veszprém)

Hradní studna stojí před kaplí Gizely. O době jejího vzniku se nedochovaly žádné informace. Podle dobových dokumentů je však jisté, že v r. 1458 již existovala. Její hloubka je 41 m. Studna byla v r. 2002 zcela vyčištěná, zrekonstruována a osvětlená.

Vzdálenost: 25.23km
Náměstí Sv. Trojice - Veszprém Veszprém

Náměstí Sv. Trojice - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí, Župa: Veszprém)

Rozšířením Hradní ulice se dostaneme na impozantní náměstí Sv.. Trojice. Náměstí slouží pro pořádání sakrálních a světských akcí, oslav, festivaly, koncerty a představení. Od r. 2004 se zde konají každoročně Veszprémske slavnostní hry za účinkování domácích a zahraničních umělců. Uprostřed náměstí stojí socha sv. Trojice, postavená v r. 1750 na objednávku biskupa Márton Padányi Bíró. Mezi sochami a reliéfy sousoší se nachází i erb a ochránce...

Vzdálenost: 25.24km
Veszprém - Zoologická záhrada Kálmána Kittenbergera Veszprém

Veszprém - Zoologická záhrada Kálmána Kittenbergera

Veszprém (Region: Balaton a okolí, Župa: Veszprém)

Třetí největší ZOO v Maďarsku ZOO ve Veszprému je 3. nejstarší zoologickou zahradou v krajině po budapešťanské a debrecínské. Byla otevřena 1. srpna 1958, jen několik měsíců po debrecínské ZOO. Nese pojmenování po Kálmánu Kittenbergerovi, známém bádateli Afriky. Jeho busta stojí u vchodu do zahrady. Zoologickou zahradu každoročně navštíví cca. 200 000 lidí. Největší důraz se klade na ochranu přírody a výuku. Nejznámějším „obyvatelem” zoologické...

Vzdálenost: 25.29km
Arcibiskupský palác - Veszprém Veszprém

Arcibiskupský palác - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí, Župa: Veszprém)

Na místě nejmohutnější a nejkrásnější barokní stavby hradní čtvrti stál již ve středověku palácový komplex pro potřeby královny a biskupa. Dnes je stálým sídlem Vesprémska arcibiskupa. Arcibiskupský palác je skutečným skvostem na náměstí Sv.. Trojice a je pravděpodobně nejkrásnější budovou města. Byl postaven pod vedením Jakab Fellner na místě bývalého zámečku královny a Acsádiho paláce. Výstavba barokního paláce skončila v r. 1776. Desetiletí...

Vzdálenost: 25.29km
Biskupský úřad (Prepoštský dům) - Veszprém Veszprém

Biskupský úřad (Prepoštský dům) - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí, Župa: Veszprém)

Prepoštský dům sestávající původně ze 2 domů byl zrekonstruován velmi kvalitně. Střešní konstrukce a ozdobné železné zábradlí terasy (na pochod) byly provedeny po požáru v r. 1909. Budova dnes slouží biskupského úřadu. Původní budova - Prepoštský dům - byla postavena v barokním slohu v r. 1741. na objednávku prepoštu Padányi Bíró Márton. Stavbu vedl József Tierhardt. Poslední rekonstrukce objektu byla v r. 1993. Modrá budova velmi pěkně zapadne do...

Vzdálenost: 25.31km
Dubniczayho palác - Veszprém Veszprém

Dubniczayho palác - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí, Župa: Veszprém)

Dubniczayho palác se nachází na Hradní ulici (Vár utca) při náměstí Sv.. Trojice. V jeho timpanóne dva andělé podpírají obraz Matky dobré rady. Pod dvorem se táhne prostorná obloukovitě sklep ze 16. stol. Při archeologických pracích se našly pozůstatky maštale, hradního zdi, dělové bašty a kazamaty. V současnosti se mohou v budově navštěvovat dvě sbírky. Sbírka Károly Lászla je instalována v sálech prvního patra paláce, v severním křídle. V hradní galerii...

Vzdálenost: 25.41km
Piaristický kostel - Veszprém Veszprém

Piaristický kostel - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí, Župa: Veszprém)

Další pozoruhodnou stavbou Hradní ulice je Piaristický kostel. Klasicistní budova byla postavena v r. 1828-1836. Její věž je dvoupatrová, přesto je nejnižším kostelem Hradu. Na stěně se nachází nadpis MMT, je to zkratka řeckého textu: Mária, matka Boha. Obraz hlavního oltáře je památkou sv. Imricha, boční oltáře znázorňují svatých piaristů. Adresa: Vár u. 12-14., H-8200 Veszprém Telefon: +36 88 426088 Otevírací doba: 2. květen - 15. říjen: 10:00-17:00...

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte. Viac informácií
Používaním tohto webu tiež súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov vyplývajúce z najnovšieho nariadenia EÚ - GDPR. Souhlasím