Turistické zajímavosti v Maďarsku
Vyhledávání
  • Kostely a sakrální...
     
Turistické regiony Města a obce

Kostely a sakrální památky v Maďarsku

Ubytování v Maďarsku
Zobrazit mapu
Kostely a sakrální památky  Maďarsko Mapa

Přehled turistických zajímavostí v Maďarsku

Piaristický kostel - Veszprém Veszprém

Piaristický kostel - Veszprém

Veszprém (Region: Balaton a okolí )

Další pozoruhodnou stavbou Hradní ulice je Piaristický kostel. Klasicistní budova byla postavena v r. 1828-1836. Její věž je dvoupatrová, přesto je nejnižším kostelem Hradu. Na stěně se nachází nadpis MMT, je to zkratka řeckého textu: Mária, matka Boha. Obraz hlavního oltáře je památkou sv. Imricha, boční oltáře znázorňují svatých piaristů. Adresa: Vár u. 12-14., H-8200 Veszprém Telefon: +36 88 426088 Otevírací doba: 2. květen - 15. říjen: 10:00-17:00 hod., v pondělí zavřeno

Kozí kostel - Sopron Sopron

Kozí kostel - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Františkáni žijící ve městě Sopron postavili první klášter ve středu města. Následně byl kolem roku 1280 postaven jejich první kostel, jeden z nejkrásnějších gotických staveb Maďarska. II. Jozef v roce 1787 zrušil rád, Kozí kostel (lidový název) se stal majetkem benediktinského řádu. Mezi jeho stěnami korunovali i králů a královny a byl i místem konání pozemských sněmů. Jeho jemně tvarovaná věž je dominantou hlavního náměstí. Fresky, zdobené okna a výjimečná kapistránska kazatelna představují mimořádnou materiální a uměleckou hodnotu. Adresa:...

Bazilika - Győr Győr

Bazilika - Győr

Győr (Region: Zadunají )

Gyõrske biskupství založil král István I. (Štefan Svatý) v prvním desetiletí svého panování (1000-1038). I základy győrskej Baziliky byly položeny v těch časech. Prameny již na konci 11. století píšu o trojlodní chrám s vyvýšenou svatyni. První věže postavili v časech biskupa Omoděj (1257-1267). Koncem 14. století dal biskup János Hédervár (1386-1415) postavit v jižní části chrámu gotickou kapli, kde se dnes nachází hermovka svatého Lászla a náhrobek biskupa blahořečení Vilmos Apor. Požár po bitvě u Moháče (1526) zničil jednu z kostelních...

Socha archy úmluvy - Győr Győr

Socha archy úmluvy - Győr

Győr (Region: Zadunají )

Socha monstrance na Gutenbergova náměstí je jednou z nejkrásnějších památek gyõrskeho baroka. V r. 1729 jistý voják, obviněn z bigamie, používání falešného jména a Dezerce se schoval v jezuitském klášteře. Klášter obklíčili vojáci. V zájmu zrušení blokády se biskup pokusil převést uprchlíka do biskupského hradu. Při procesí na Boží tělo vojáci poznali svého druha oblečeného za ministranta a ozbrojenci přepadli procesí. Během bitvy monstrance vypadla z knězových rukou a rozbila se. Památník dal postavit v r. 1731 král Károly III. na zadostiučinění...

Kalvárie - Győr Győr

Kalvárie - Győr

Győr (Region: Zadunají )

Vršek, kde byl kdysi keltský, později římský hřbitov. Zde postavili v 12-13. stol. kostel proboštství pojmenován po svatém Albertu. Kostel se zničil v 16. stol. při tureckých nájezdech. V 17. stol. zde vojenské úřady daly postavit šibenici. Na začátku 18. stol. jezuité vytvořili Kalvárii. Na vršek vedou široké schody až ke kříži ukřižovaného Krista a dvou lotrovskou. U nohou Golgoty stojí barokní kaple, které navrhl Atanasius Wittwer. Sedm zastavení připomínající Ježíšova muka dokončili podél ulice Kalvárie v roce 1722. Adresa: Kalvárie u. , H-9024...

Synagoga - Győr Győr

Synagoga - Győr

Győr (Region: Zadunají )

Novorománskou synagogu s osmihranné půdorysem dala postavit neologická izraelská náboženská obec v r. 1868-1870. Zastřešený vnitřní prostor synagogy s galerií uchvacuje i v dnešním stavu. V období pozdního historismu se stal vzorem pro stavbu mnoha evropských synagog. Částečně renovovaná budova je od r. 1990 dějištěm množství kulturních akcí. V blízké budoucnosti se plánuje její přeměna na kulturní centrum. Adresa: Kossuth Lajos u. 3-5., Győr Telefon: +36 (0) 96 322695

Kostel reformované církve - Győr  Győr

Kostel reformované církve - Győr

Győr (Region: Zadunají )

Historizující novogotický kostel postavili v r. 1905 podle plánů Károlyi Csányiho. Ihlovitý hrot různé věže vidět už zdaleka. Interiér kostela působí uceleně, monumentální prostor dvorany obohacují gotické ozdoby. Kostel má pozoruhodné liturgické artefakty ze 17-18. stol. Adresa: Kossuth L. u. 9. , H-9025 Győr

Starý evangelický kostel - Győr Győr

Starý evangelický kostel - Győr

Győr (Region: Zadunají )

Kostel se vyjímá svými souměrnými tvary a pěknými průčelími dobře viditelné zejména z břehu řeky Rába. Postavili ho v r. 1783-1785 v uzavřeném dvoře a bez věže. Největší ozdobou interiéru s vnitřním chórem je vyřezávaná pozdně kazatelna s malbou Somu Orla Petrich. Latinský nápis nad dveřmi velebí Josefa II. Jedním ze skvostů kostela je křtitelnice vyřezávaná z červeného pískovce stojící před oltářem. Na její zvonovitě příklopu je malé kovové sousoší zobrazující Ježíšovo pokřtění. Adresa: Petőfi tér 2., 9025 Győr Telefon: +36...

Gréckokatolícky (srbský) kostel - Győr Győr

Gréckokatolícky (srbský) kostel - Győr

Győr (Region: Zadunají )

Na místě dnešní budovy stál již r. 1703 kostel, postavený ještě v tureckých dobách. Byl přestavěn r. 1727. Tehdy postavili i jednoduchou, zdí ohrazené a pilíři podepřenou kostelní věž s cibulovitými kupolí a v interiéru ikona významné umělecké hodnoty. Ikona spolu s celým zařízením je pozdně dílem, kde se ortodoxní výrazové prostředky svérázně mísí se stylovými znaky soudobé střední a západní Evropy. Adresa: Bálint Mihály u., H-9025 Győr

Karmelitánsky kostel - Győr Győr

Karmelitánsky kostel - Győr

Győr (Region: Zadunají )

Karmelitáni se usadili v Győru v r. 1697. Jejich kostel postavili v r. 1721-1725 podle plánů laického bratra Athanasia Wittwer. Klášter dokončili r. 1732. Za hlavním těžce přístupných místech budovy italského vzoru se táhne elipsovitá, kupolí krytá chrámová loď a čtvercová sakristie. Hlavní oltářní obraz zobrazující svatého Istvána a svatého Imreho při uctívání Panny Marie je dílem Maria Altomonteho. V slavné Loretánské kapli je socha černé Madony. Adresa: Aradi vértanúk u. 2., H-9021 Győr

Socha Svaté Trojice - Sopron Sopron

Socha Svaté Trojice - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Socha Svaté Trojice je výjimečným dílem barokního sochařství. Byla postavena v r. 1695-1701 na znamení díků Jakab Löwenburga a jeho manželky Katalin Thököly, že unikli morové epidemii. Její tvůrce zůstal v anonymitě. Jeho piedestal skládá ze tří čtvercových hranolů, na nichž stojí zakladatelé a jejich svatí patroni. Stočený sloup zdobí mezi květinovou výzdobou vznášející se andělé. Na vrcholu sloupu trůní sousoší Svaté Trojice. Socha krásně harmonizuje s ostatními památkami náměstí. Adresa: Fő tér (Hlavní náměstí), H-9400 Sopron

Kostel uršulíniek - Sopron Sopron

Kostel uršulíniek - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Neogotický kostel patří mezi nejvzácnější stavební památky 19. století. Jeho 8-hraná věž je 32 m vysoká. Kostel postavil architekt Nándor Handler v r. 1861-1864. Bývalý klášter a škola spojené s kostelem tvoří komplex budov. Jsou také dílem Handler. Před kostelem stojí studna Marie z 18. stol. Studna stála původně na dvoře františkánského, pozdější benediktinského kláštera, na dnešním místě stojí jen od r. 1930. Adresa: Orsolya tér 2., H-9400 Sopron

Mariánský sloup - Sopron Sopron

Mariánský sloup - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Mariánský sloup byl postaven na místě středověkého kostela Panny Marie, který byl zbořen v r. 1632. Důvodem demolice byly obavy, že se může dostat do rukou Turků, kteří by z jeho věže mohli střílet do hradu. Architektem památky je Andreas Altomonte, autorem vídeňský sochař Jakob Schletterer. Na osmiboká pódium vede 8 schodů. Na vyvýšeném piedestalu byly umístěny reliéfy znázorňující biblické výjevy. Z tohoto piedestalu vystupuje Korintský sloup, na kterém stojí socha Marie. Adresa: Ulice Grabenrunde, Sopron

Biskupský hrad a Biskupský palác - Győr Győr

Biskupský hrad a Biskupský palác - Győr

Győr (Region: Zadunají )

V základech hradu se našly stopy římských budov. Nejstarší částí je spodní polovina hradní věže, takzvaná úniková chodba ze 14. století a místnost s křížovou klenbou, která se na ni napojuje. Gotická kaple ve východním rohu, kterou dal přistavět v r. 1481-1486 biskup Orbán Dóczy, je vzácným příkladem patrových hradních kaplí. Po bitvě u Moháče (1526) se hrad dostal do rukou hradních kapitánů. Pro hrozící turecké nebezpečí ho soustavně fortifikovali. Nejrozsáhlejší úpravy provedli v r. 1561-1575 podle plánů Itala Pietra Ferrabosco. Přesto však...

Benediktýnský kostel sv. Ignáce s Loyoly Győr

Benediktýnský kostel sv. Ignáce s Loyoly

Győr (Region: Zadunají )

První kostel jezuitů usazených v Györu v roce 1627 postavili na základě plánů Baccia del Bianca v letech 1634-1641 a podle vzoru římského chrámu Il Gesu. V roce 1667 byl už dokončen i klášter a škola. Dvě věže pocházejí z 18. století. Po rozpuštění jezuitského řádu se uživateli komplexu budov staly benediktini (1802). Interiér kostela je v raně barokní slohu. Výzdoba chrámové lodi se mohla zrodit přibližně v polovině 18. století: hlavní oltářní obraz (apoteózou svatého Ignáce) stropní malby lodě a sakristie (Nanebevzetí sv. Ignáce a Andělský...

Evangelický kostel - Sopron Sopron

Evangelický kostel - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Evangelický kostel byl postaven v r. 1782-1783 v pozdně slohu. Jeho 82 m vysoká věž v neorománský slohu je o 80 let mladší. Trojlodní prostor lemuje dvoupodlažní chór. Pozlacený oltář pochází z kláštera Kahlenberg u Vídně, oltářní obraz namaloval Vince Fischer. Krásné vyřezávaná kazatelna je dílem místního truhláře, Matyáše Langa. Romantická křtitelnice pochází z r. 1860. Na organu z r. 1884 se pravidelně organizují varhanová koncerty Adresa: Templom u. 10., Sopron Telefón: +36 (0)99 523002

Kostel sv. Juraja - Sopron Sopron

Kostel sv. Juraja - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Kostel Sv. Juraje byl postaven v r. 1680-1430 v gotickém slohu. Po požáru v r. 1676 byl přestavěn v barokním slohu. Na místě původní, zřícené věže postavili Eklektickou věž v r. 1882. Kostel, který sloužil od 16. stol. protestantům se v r. 1674 stal majetkem jezuitů. Štuky bočních stěn a stropu sestavil Pietro Antonio Conti na počátku 18. stol. Hlavní oltářní obraz namaloval Martin Altomonte, oltářní obrazy bočních kaplí namalovali István Dorfmeister, István Schaller a starší Ferenc Storno. Autorem nástěnných maleb bočních kaplí je Kázmér Wosinski. Adresa:...

Stará synagoga - Sopron Sopron

Stará synagoga - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Kaple středověké židovské obce pocházející z 13. stol. fungovala do r. 1526. V následujícím období byla několikrát přestavěna. Do budovy se dostaneme přes kamennou bránu z 18. stol., po levé straně je vchod do bývalého špitálu. Přes středověkou chodbu vede cesta do velké kaple, do ženské synagogy a rituální lázně. přes gotickou bránu se dostaneme do velkého sálu, v jejím středu stojí stůl pro čtení tóry. Výstava instalovaná v uzavřeném chóru na poschodí představuje život židů ve středověkém Šoproně. Adresa: Új u. 22, H-9400 Sopron Telefón:...

Kostel karmelitániek - Sopron Sopron

Kostel karmelitániek - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Ke kostelu vedou schody lemované sochami svatých, pocházejí z 18. stol. Kostel byl postaven v 15. stol. jeho klášter o něco později. Původně patřil Pavlínou. Karmelitánky převzali klášter na konci 19. stol. a přestavěli ho spolu i s kostelem. Průčelí bylo přestavěno v barokním slohu v 18. stol. Před nedávnem byly objeveny středověké fresky. Hlavní oltářní obraz, tzv.. "Černá Madona" je kopií z Czestochowa. Adresa: Bécsi kapu tér, Sopron Telefón: +36 (0)96 311681

Kostel sv. Michala - Sopron Sopron

Kostel sv. Michala - Sopron

Sopron (Region: Zadunají )

Výstavbou Kostela sv. Michala začaly v 13. stol. Stavba trvala několik století a byla ukončena v 15. stol. v gotickém slohu. Jeho 48 m vysoká věž vystupuje z panoramatu města. Boční stany jsou posíleny opěrnými pilíři. Vnitřní prostor kostela je rozdělen 4 monumentálními páry sloupů na 3 lodě. Neogotický křídlový hlavní oltář naplánoval st. Storno Ferenc. Autorem starého oltářního obrazu je malíř Bartholomeus Altomonte. Nejvzácnějším artefaktem kostela je ze dřeva vyřezaná socha Madony. Adresa: Szent Mihály út, Sopron Telefón: +36 (0)99 508080...

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte. Viac informácií
Používaním tohto webu tiež súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov vyplývajúce z najnovšieho nariadenia EÚ - GDPR. Souhlasím