Podmínky a způsob rezervace

Souhlasím s obchodními podmínkami a se zpracováním dat ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů

 1. Na základě vyplněného formuláře centrální rezervační kancelář zašle ponuku na vybrané ubytovací zařízení. Uvedené informace slouží pouze pro potřebu poskytnutí požadované služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využívány.
 2. V případě akceptace nabídky ze strany objednavatele rezervační centrála zašle fakturu za služby (pobyt) E-mailem. Garantovaná rezervace se provádí výlučně na základě úhrady faktury.

       Úhradu možno realizovat:

  1. platební kartou (VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO nebo Diners Club International ®) prostřednictvím Internetu – Card Pay System – na zabezpečených stránkách Tatra banka a.s. při tomto způsobu úhrady se cena navyšuje o 2,9% (poplatek banky)
  2. vnitrostátním bankovním převodem na účet veden v České republice – potvrzený bankovní příkaz je třeba zaslat nejpozději do data splatnosti – E-mail: rezervacie@travelguide.sk , fax č. +421 (0) 35 7713149. Ve faktuře vyčíslena cena se rozumí jako netto cena.
  3. poštovní poukázkou na účet veden v České republice – kopii potvrzené poštovní poukázky je třeba zaslat nejpozději do data splatnosti – E-mail: rezervacie@travelguide.sk, fax č. +421 (0) 35 7713149. Ve faktuře vyčíslena cena se rozumí jako netto cena.
 3. Rezervační centrála po obdržení potvrzení o provedené úhradě vystaví a zašle ubytovací poukaz – voucher na objednané a předplacené služby (pobyt) E-mailem. Odběratel se v zařízení hlásí s tímto ubytovacím poukazem.
 4. Kontakt pro změnu / zrušení rezervace: rezervacie@travelguide.sk.
 5. Pracovní doba rezervačního oddělení: pondělí - pátek, 08:00 - 17:00
 6. a) Storno podmínky pro jednotlivce (do 14 osob)

  Den nahlášení storna

  Storno poplatek

  35 a více dní před nástupem

  10% z ceny objednaných služeb (min. 250,- Kč/os.)

  20 až 34 dní před nástupem

  25% z ceny objednaných služeb (min. 250,- Kč/os.)

  10 až 19 dní před nástupem

  50% z ceny objednaných služeb (min. 250,- Kč/os.)

  4 až 9 dní před nástupem

  75% z ceny objednaných služeb (min. 250,- Kč/os.)

  3 a méně dní před nástupem

  100% z ceny objednaných služeb

            b) Storno podmínky pro skupiny (od 15 osob)

  Den nahlášení storna

  Storno poplatek

  61 a více dní před nástupem

  3.000,- Kč/ skupina - manipulační poplatek

  40 až 60 dní před nástupem

  25% z ceny objednaných služeb (min. 3.000,- Kč)

  15 až 39 dní před nástupem

  50% z ceny objednaných služeb (min. 3.000,- Kč)

  6 až 14 dní před nástupem

  75% z ceny objednaných služeb (min. 3.000,- Kč)

  5 a méně dní před nástupem

  100% z ceny objednaných služeb

 7. Přeplatek – uhrazená částka krácená o storno poplatek – bude vrácena bankovním převodem. Klientům, kteří uhradili platební kartou se přeplatek bude vracet ve prospěch účtu, ke kterému byla platební karta vydána.

a