Holiday World Praha 2024
Covid 19 Info

Covid 19 Info

   WELLNESSTIPS COVIDINFO


AKTUALIZACE 07.03.2022
 

Vládní nařízení č. 77/2022 (III.4) platný od 07.03.2022:
 

 • ruší všechna epidemiologická omezení při vstupu na území Maďarska, platí standardní vstupní podmínky (více info ZDE)
   
 • ruší povinnost nošení roušek v interiéru (hotely, restaurace, obchody, nákupní centra, pošty, klientská centra, divadla, muzea, sportovní / kulturní akce, hromadné dopravní prostředky....)
   
 • ruší všechna omezení, která vázala poskytnutí vybraných služeb k předložení očkovacího průkazu
   
 • ruší povinnost předložení očkovacího průkazu i případě hromadných sportovních / kulturních akcí nad 500 osob v exteriéru


   

ARCHIVNÍ ZPRÁVY
 

AKTUALIZCA 17.12.2021

Při check-inu k pobytu je nutné předložit očkovací průkaz (Covid-19) v případě, že pobyt zahrnuje společenskou akci (taneční zábava, ples).

Přeložení očkovacího průkazu se nevyžaduje v případě, že pobyt nezahrnuje společenskou akci s charakterem, jak je výše uvedeno resp. pokud společenská akce se koná s programem, ale se sedacím řádem a bez tanečního programu.

Očkovací průkaz (dokončený očkovací cyklus - podle typu vakcíny) nelze nahradit negativním testem ani dokladem o překonání nemoci Covid-19.

V Maďarsku se vyžaduje nošení roušky ve veřejných prostorách (interiérech), v nemocnicích a v MHD. Pro hotelové hosty (po check-inu) nošení roušek není povinné, avšak některé hotely to mohou vyžadovat v rámci vlastních interních pravidel (informujte se prosím při rezervaci).


AKTUALIZACE 08.07.2021

Volný vstup občanů ČR do Maďarska na základě dvoustranné dohody o vzájemném uznávání očkovacích průkazů (akceptované formáty TU: https: //kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/vedettsegi-igazolasok) a občanů EU na základě európskeho CovidPassu.

V Maďarsku jsou zrušeny epidemiologické omezení (rouška jsou povinné pouze v nemocnicích)
i pozemní hraniční kontroly na hranicích (kromě hranic s UA).
Hotely a lázeňská zařízení nevyžadují covid-dokumentaci od zahraničních návštěvníků.

Detaily: https://www.mzv.cz/budapest/cz/aktuality/madarsko_aktualni_informace_o_opatrenich.html

Aktuální podmínky vstupu tranzitních zemí prosím prověřte na stránkách MZV ČR
 

AKTUALIZACE 22.06.2021

EVROPSKÝ COVIDPASS

V přípravě: jednotný evropský CovidPass umožňující bezpečný a volný pohyb občanů členských států v rámci EU, bude obecně platný od 01.07.2021 (v případě technické nepřipravenosti státu platí přechodné období 6 týdnů, během kterého se budou vydávat jiné formáty, které by měly být akceptované v ostatních členských zemích).

CovidPass (v tištěné a / nebo v elektronické formě, v anglickém i v národním jazyce) se vydává na základě očkování* / negativního testu** / překonání Covid-19***, bezplatně, obsahuje QR kód a platí v každém členském státě EU . O konkrétním o vydání orgánu se rozhodují národní vlády samostatně.

*očkování vakcínami schválenými EMA jsou akceptovány v celé EU, o uznání CovidPassu v případě očkování jinými vakcínami se rozhodují členské státy samostatně. Ukončené očkování (14 dní po 2. dávce) zaručuje volný pohyb, avšak CovidPass se vydává už i po 1. očkování v případě dvojcyklusovej vakcíny, pohyb osob po 1. dávce resp. kombinaci překonání Covid-19 + 1. dávky vakcíny musí jednotlivé členské státy akceptovat za stejných podmínek, jako v případě svých občanů.

**členské státy se dohodly na zlepšení fyzické i cenové dostupnosti testů pro cestovatele, pro tento účel bylo vyčleněno 100 mil. €. Domácí samotesty nebudou akceptovány.

***doklad o překonání Covid-19 bude obsahovat datum pozitivního testu a termín platnosti potvrzení

Evropský CovidPass tedy zjednoduší cestování v rámci EU pro očkovaných i neočkovaných občanů. Každý držitel CovidPassu bude mít stejná práva v navštívené zemi, jako domácí občané se stejným statusem (očkování / negativní testování / po překonání, resp. kombinace těchto statusů - aktuální podmínky jsou uvedeny na stránkách Ministerstva zahraničních věcí v sekci konzulární služby).
Dodatečné, jednostranné cestovní omezení ze strany jednotlivých států jsou možné pouze v opodstatněném případě, přičemž daný stát o svých pripravonaných omezeních je povinen předem informovat Evropskou komisi a ostatní členské státy a své rozhodnutí odůvodnit.
 

 

AKTUALIZACE 27.05.2021

Vstupní podmínky pre občanov ČR do Maďarska:

https://www.mzv.cz/budapest/cz/aktuality/madarsko_aktualni_informace_o_opatrenich.html

Hotely a lázně jsou otevřené - je nutné předložit očkovací průkaz! Ubytovací zařízení akceptují následující očkovací průkazy: https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/vedettsegi-igazolasok (dole). Děti v doprovodu rodičů bez jsou akceptovány bez očkovacího průkazu

 

* BEZPEČNÁ REZERVACE * MODELOVÉ SITUACE A MOŽNÉ ŘEŠENÍ *

STANOVISKO K PROBLEMATICE COVID-19 V MAĎARSKU

Situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 na území Maďarska od samotného počátku pozorně monitorujeme.

Jelikož ze strany zájemců o pobyty v Maďarsku evidujeme několik otázky týkající se této problematiky, níže uvádíme praktické možnosti řešení možných situací:

1. Storno pobytu

a / kvůli subjektivní obavy z nákazy

b / důvodu uzavření regionu cílové destinace

c / z důvodu uzavření regionu výchozí destinace

 

1. a / Storno pobytu z důvodu subjektivní obavy z nákazy COVID-19

V případě, že cílová destinace není uzavřena, nejsou relevantní důvody pro bezplatné storno pobytu. Storno pobytu je možné podle definovaných stornopodmínek na naší stránce resp. v podle individuálně definovaných či zvýhodněných stornopodmínek, které byly součástí nabídky.

1. b / Storno pobytu z důvodu uzavření regionu cílové destinace 1

V případě, že region cílové destinace se uzavře na základě úředního rozhodnutí, jedná se o situaci vis major (vyšší moc) a klienta nelze nutit k úhradě odškodného (stornopoplatku). V praxi to znamená bezplatné storno pobytu, v případě zaplacené zálohy se záloha vrací v plné výši.

1.c / Storno pobytu z důvodu uzavření regionu výchozí destinace

V případě, že region výchozí destinace (tj místo bydliště) se uzavře na základě úředního rozhodnutí, jedná se také o situaci vis major a klienta nelze nutit k úhradě odškodného (stornopoplatku). V tomto případě klient je povinen neprodleně informovat hotel nebo subjekt, jehož prostřednictvím si pobyt zakoupil o této skutečnosti, v opačném případě 2 má hotel nebo subjekt, u kterého si pobyt zakoupil právo na úhradu odškodného (stornopoplatku).

Souhrn:

v případě, že úřední rozhodnutí neumožní realizaci pobytu z důvodu uzavření regionu výchozí nebo cílové destinace, jsou splněny podmínky vis major a klient má nárok na bezplatné storno pobytu. Je důležité si uvědomit, že samotná existence nebo výskyt viru COVID-19 nespadá do kategorie vis major, tuto podmínku splňuje pouze úřední rozhodnutí o uzavření regionu. Zároveň platí, že termín uzavření regionu se musí týkat konkrétní termínu pobytu, resp. stále přetrvává k momentu posouzení (nejpozději 7 dnů před nástupem na pobyt bez náznaku možného uvolnění opatření).

 

Informace ohledně hraničních omezeních najdete na stránkách ministerstev zahraničních věcí v SR resp. ČR a všechny důležité informace o Covid-19 v Maďarsku si můžete přečíst na stránce http://abouthungary.hu/ (anglická verze).

2. Onemocnění účastníka pobytu

V případě, že účastník pobytu onemocní (bez ohledu na typ onemocnění) a jeho výchozí destinace není uzavřena na základě úředního rozhodnutí, jsou v platnosti stornopodmínky. Pro tyto případy jsou k dispozici typy cestovního pojištění, které si klient může individuálně uzavřít v kterékoli komerční pojišťovně.

V případě, že účastník vykazuje známky infekční nemoci a jeho výchozí destinace je uzavřena úředním rozhodnutím, platí podmínky uvedené v bodě 1.b /.

V případě, že výchozí destinace účastníka pobytu není uzavřena, a účastník pobytu při nástupu na pobyt vykazuje známky infekčního onemocnění, hotel nebo ubytovací zařízení má právo odmítnout poskytnutí předplacených služeb a postupovat podle rozhodnutí EMMI 1/2014 (I. 16.) a 18 / 1998 (VI.3) NM (v praxi to znamená oficiální oznámení případu příslušným orgánem, který řeší situaci podle těchto zákonů.)

3. Karanténa

V případě, že v hotelu nebo v zařízení je během pobytu účastníka vyhlášena karanténa 3, finanční výdaje účastníka pobytu vyplývající z prodloužení pobytu nesnáší účastník pobytu, ale jsou hrazeny ze státního rozpočtu 4 (jedná se pouze o základní služby, na doplňkové, luxusní a jiné fakultativní služby se zákon nevztahuje).

1 zákon podle Ptk. 6: 180. § (1)

2 zákon podle Ptk. 6: 179. § (2)

3 zákon podle 2001. CXXVIII

4 zákon podle 2001. CXXVIII § 75 a § 78 (1)

 

Dodatek - vzájemná dohoda o změně rezervace

V případě, že pobyt nelze absolvovat z důvodu vyšší moci, avšak zájem klienta o pobyt přetrvává, je možná vzájemná dohoda o změně rezervace (termínu / lokality) na základě individuální písemné nabídky a písemného souhlasu objednatele. Cestovní agentura HEPEX-SLOVAKIA může navrhnout změnu rezervace na žádost klienta iv případě pobytu bez statusu storna vis major (na základě individuálního posouzení situace), nicméně tento návrh je ze strany agentury v tomto případě dobrovolný a není ho možné vynutit.

Cestovní agentura
HEPEX - SLOVAKIA spol.s r.o.
Rozmarínová 22., Komárno 945 01
tel./fax: +421 35 7713 146,
e-mail: rezervacie@travelguide.sk
www.wellnesstips.cz

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte. Viac informácií
Používaním tohto webu tiež súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov vyplývajúce z najnovšieho nariadenia EÚ - GDPR. Souhlasím